Bernád Ilona és Gazda József könyvbemutatója (2003.07.17)

Bernád Ilona és Gazda József könyvbemutatója (2003.07.17)

Bernád Ilona és Gazda József erdélyi publicisták 2003. júl. 17-én Zsérén és Kolonban bemutatták a legutóbb kiadott könyveiket:

Bernád Ilona

Egészségünkért
Magyar népi gyógyászat
Hagyományos orvoslások
Természetgyógyászat
Tanulmányok

…Az elszigeltségben élő magyarok, a csángók és a szórványvidékeken (pl. az erdélyi Mezőségen, a felvidéki Zoboralján) az emberek mai napig megőrzik a még Ázsiából hozott hagyományokat, gyógymódokat…

Gazda József

Kőrösi Csoma Sándor és a magyar nyelv

…Lehet ú-e szentebb valaki, mint Ő a "szegény árva magyar, (aki) pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól váltig forró – bölcsőjét kereste a magyarnak?" És mi lehet a legszentebb ugyanezeknek az embereknek, vagy szélesítsük a kört: az itt élő embereknek? Akiket nap mint nap megaláznak, akikkel nap mint nap éreztetik, hogy ők csak megtűrtek ezen a földön, ahol atyáik éltek több mint ezer év óta, s ahol ama több mint ezer év óta ezen a drágy nyelven szól a bölcsődal. És most ezt a nyelvet egyre inkább kiiktatják a közhasználatból, megtűrt nyelvvé, "regionális nyelvvé" degradálják azok, akiknek a számára épp oly drága az ő anyanyelvük, és érzéketlen dölyfükban elfeledkeznek arról, vagy nem akarva tudni arról, hogy ellenséges érzületükkel vagy – ez nem bocsánatosabb – érzéktelenségükkel lelkekbe, lelkünkbe gázolnak!…

Az idő útjai
Egyiptomi tünődések

Ha azt mondjuk: emberi nagyság! – valahol itt kezdődik.
Ha azt mondjuk: művészi alkotóerő – valahol itt nyilvánult meg első ízben az emberiség története során.
Ha azt mondjuk: tudomány – csillagászattan, matematika, geometria – annak is ide nyúlnak vissza a kezdetei. Tökéletes naptáruk volt már négyezer évvel ezelőtt. Olyan, amelyik nem szorult Gergely pápa reformjára.
Technikai tudásuk mindmáig szinte felfoghatatlan, megfejthetetlen! Csak találgatjuk, hogyan vonszolták a többtonnás tömböket, s hogyan juttatták fel a száz méteren felüli magasságokba….

Az Istennel még magyarul beszélünk
Magyar szórványok a Kárpát-medencében

…Valamikor a nyelvi-nemzeti-kulturális sziget lakói élték magyarságukat. Az egész magyar népi kultúra egyik sajátos melegágya volt, és – foszladozón bár – de még az ma is. Vidék, ahol éltek/élnek a régi idők emlékét idéző hagyományok. S milyen megdöbbentő: olyan határidőhöz közeledünk, amikor a dúsból, a gazdagból egyszerre a semmibe, a mindent feladásba zuhan(hat) bele a csitári hegyek alatt a magyarság kultúrája. Csodálatos énekeik, táncaik elhallgatnak, eltűnnek. Ugyanúgy, mint Moldvában a csángóknál…

BG