Beíratások – asszimiláció – felelősök!

Beíratások – asszimiláció – felelősök!

 Beíratások – asszimiláció – felelősök!

 Nagyon sokféle tényező befolyásolja az asszimilációt, de leginkább az iskola választása, mikor magyar szülők szlovák iskolába adják gyereküket, ezzel halálra ítélik a magyar iskolákat, s amely településen megszűnik a magyar iskola, ott a magyarság is halálra van ítélve. A szülőknek joguk van saját meggyőződésük szerint nem a magyar iskolát választani, de azt tudatosítaniuk kell, hogy a választásuk az egész magyar közösségre kihatással van, mert a jelenlegi helyzetben Zoboralján és a szórvány területeken egy magyar gyerek elvesztése jobb esetben csak osztályok összevonásához vezet, egy osztály bezárásához, a rosszabb, mikor létszámhiány miatt bezárják a magyar iskolát. A szórványban, a nyelvhatáron erre mind több példa van, de nem tanultunk belőle, mostanig nincs kidolgozva valamiféle túlélési stratégia az iskoláink leépülése ellen.
Színmagyar család gyerekének magyar iskolában a helye, ennek természetesnek kell lenni, hiszen magyar szülőknek, magyar nagyszülőknek, magyar dédszülőknek a leszármazottai, a magyar szülők kötelessége legyen továbbadni a magyar öntudatot.
Vegyes házasságok esetében a házasság előtt kell megegyezni a kétnyelvű családról, ha a jövendőbelim nem érti, miért fontos nekem a magyar nyelv, ott szerelemről szó nincs. A vegyes házasságban a szlovák szülő szlovákul beszél gyerekével, a magyar szülő magyarul, és a gyerek könnyedén elsajátítja mindkét nyelvet „anyanyelvi” szinten, és nem a szlovák, hanem a magyar iskola erősíti a kétnyelvűséget, két kultúrát tanul a gyerek, szlovák és magyar irodalmat, történelmet, tehát a vegyes házasságok esetében épp ezért előnyösebb a magyar iskola – ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy!
A szlovák iskola választása a tömb magyar területeken mindenképp a hiányos szlovák nyelvtudás következménye, amit eddig az iskoláknak nem sikerült megoldani. További okok lehetnek a szülők negatív tapasztalatai a szlovák nyelv ismeretének hiánya miatt, zaklatásuk a magyarságuk miatt és még ki tudja mi minden, mert  hány magyar szülő nyilatkozott, miért adta gyerekét szlovák iskolába, elenyésző lehet a számuk, mert ez a téma TABU. És miért is nyilatkoznának, ha csak elítéljük őket, csakis a szülő a hibás, és ezzel elintézett a dolog, pedig nem ilyen egyszerű. Én a szülőket az utolsó helyre teszem a felelősök ranglétráján, felelősök, de vannak sokkal nagyobb felelősök, de inkább vétkesek a megfelelő kifejezés, akik az elmúlt évtizedekben semmi érdemlegeset és értelmeset nem tettek az "okok" kizárására vagy legalább az ellensúlyozására! Máig nincs nemzetstratégiánk sem Zoboralján sem országosan, mely segítené a túlélésünket. De a „felelősebbek” nagyon ügyesen áthárítják a szülőkre a felelősséget, csakis a szülők vétkesek, mi mindent megtettünk és megteszünk. Egyáltalán mi volt és mi jelenleg is a „felelősebbek” feladata a magyarsággal kapcsolatban, és mennyiben teljesítették a „feladatukat”, mit tudnak felmutatni, mi az eredménye 20 éves iskola-, magyarság-, nemzetmentésüknek?!
A szülők a hibásak, és hogy van azokkal, akik 20 éve a magyarság és magyar iskolák mentéséből élnek, az eredmény pedig mínusz 110000, ezt talán nem lehet mind a szülők nyakába varrni?!
Egy tipikus kampány, mely végképp nem segítette a beíratásokat, ez a Via Nova "beíratási körútja"  volt, már csak volt, idén már átnevezték "információs beszélgetéseknek". A vianovás rendezvényeken csakis azok vettek részt, akik rég a magyar iskolát választották gyereküknek, akkor pedig az eredmény NULLA, és hasonló lesz az információs beszélgetésekkel. Az első "beíratási körút" előtt, alatt és után  a beíratási körút, a Via Nova és vianovások csöpögtek a médiából, egyedül én mondtam el a nem hízelgő véleményemet, hogy ez nem más, mint Via Nova propaganda, magamutogatás, politikai karrierizmusra használják az iskolai beíratásokat! Mert ha az eredmény NULLA, ezen a sikeres propaganda sem segít, mert a Via Nova ugra-bugra egyetlen magyar elsőst nem vitt az iskolába, ez csak a szülők, pedagógusok és igazgatók érdeme, akikről egyetlen szót nem olvastam a "sikeres beíratási körutak" beszámolóiban! De a pedagógusoktól és iskolaigazgatóktól sem olvastam arról, hogy pozitívan értékelték volna a vianovás projektet.
Ha az ezredfordulón a gímesi iskola magyar részlegének szülői közössége a Via Novához hasonló támogatást kap a magyar médiában, akkor a magyar részlegnek sikerült volna önállósulni, és most nem 35 gyerek lenne Gímesen!
Tehát az asszimiláció mértékének alakulását a média is befolyásolja, az újságírók szintén felelősök,  és sok mindenért, mert nekik megadatott, hogy a média segítségével neveljék és irányítsák a közösséget, és FELÜGYELJÉK a közélet vezetőinek tevékenységét. Zoboraljának nem segítettek, nem a magyarságot szolgálták, hanem a „kiskirályokat és mentoraikat”, segédkeztek Zoboralja pusztulásának felturbózásában!
Sajnos, máig nem a szakma, hanem a politika irányít mindent, a közoktatásunkból vállalkozást csináltak, a közösség szempontjából létfontosságú dolgok megoldása helyett a közéletet irányítók a részükre gazdaságilag és politikailag hasznosabb dolgokat helyezték előnybe, mint a Selye Egyetem, Zoboralján pedig a Paulis ranchos magán középiskola, díszes tetőt raktak a málladozó alapokra és rogyadozó falakra!
Pedig magyar óvodákban nevelkednek a magyar alapiskolások, nem középiskolában vagy egyetemen, ezeket kellett megerősíteni, de akkor nincs Selye János Egyetem se Paulis ranch és egyéb "hasznos" befektetés. Erről bővebben ITT
A gimnáziumok és szakközépiskolák mellett teljesen megfeledkeztek a szakiskolákról-tanonciskolákról, ezekből kerülnek ki a szakmunkásaink, de hány magyar szakiskola van?! Zoboralján a szakmunkás tanulók a nyitrai és aranyosmaróti szlovák szakiskolákban folytatják tanulmányaikat, ezekben veszik el a magyar fiatalok nem kis része!
Sehol nem találtam statisztikát, hány gyerek született a településeken az elmúlt 20 évben, ezekből mennyien jártak és járnak magyar iskolába, a végzős magyar alapiskolásokból hányan jártak magyar középiskolákba és mennyien kényszerültek szlovák középiskolákba, a legutóbbi iskoláinkat összegző kiadványban és a Paulis szakközépiskolája honlapján sem találni erről adatokat, hány diák látogatta Zoboraljáról.  Pedig ebből a statisztikából pontosan meghatározható lenne, hol és miért vesznek el a magyarok Zoboralján!
A népszámlálási adatok és az alapiskolások számának rohamos csökkenése tanúsítja, hogy a Paulis magán középiskola egyáltalán nem segített az asszimiláció megfékezésében, az iskolaalapítók azon érvelése, hogy „legalább azok a zoboralji gyerekek magyarba járnak” szánalmas, néhányan /hányan is?/ a Paulis középiskolába járnak, de sokkal többen szlovákba kényszerültek, mert senki sem foglalkozott velük! Középiskola alapítás helyett minden középiskolást kellett volna támogatni /kollégiumi, utazási, étkezési költségek stb./, így sokkal több magyar középiskolásunk lenne. Nélkülünk döntöttek rólunk, nem kérdezték van-e igény Zoboralján magyar középiskolára /nem volt/, van-e egyezség középiskola alapításában/nem volt/, s mi az eredménye a „RÓLUNK-NÉLKÜLÜNK és a RÓLUNK, DE NEM ÉRTÜNK projektnek, az iskolahálózatunk az összeomlás határára jutott az iskolaalapítók „jó és helyes útján”!
Magyarország legalább olyan mértékben felelős helyzetünk alakulásáért, mint mi magunk, először is azért, mert a Paulis középiskola alapítását az Illyés Közalapítvány és a Rákóczi Szövetség támogatta, rólunk döntöttek nélkülünk, másodsorban Magyarország az elmúlt 22 évben hány 10-100 millióval támogatta a határon túli magyarságot és mi az eredménye, mínusz 110000-es veszteség?! Ha az elmúlt két évtizedben teljesen izolálva éltünk volna, hogy még a rádióhullámok sem jutnak át a szögesdróton, akkor sem lett volna nagyobb a veszteségünk, sőt erősebbek lennénk, mert saját magunknak kellett volna megszervezni a túlélésünket. Tehát valamit nagyon rosszan csináltak a "sorsunkat irányítók" ITT és OTT!
A túlzott magyarországi gyámkodással többet ártanak nekünk, mint használnak, mert annyit értenek a mi identitásunkhoz, mint eszkimó az oroszlánvadászathoz, mert a mi identitásunkat nem lehet könyvekből megtanulni, azt meg kell élni, mert bár egy nemzet tagjai vagyunk, de más-más körülmények között élünk, nemhogy az anyaországi testvéreink és mi határon túliak, hanem a határom túli közösségek között is különbségek vannak. Ezért érthetetlen számomra, hogy Budapest irányít bennünket, ők mondják meg mit, mikor, hogyan! Ennek épp fordítva kell működni, mi mondjuk meg a mit, mikor és hogyant, és abban segíthetnek, amire megkérjük őket, ha módjukban áll, nem fordítva, kitalálnak valamit, és azt valósítsuk meg, a mi véleményünk nem érdekli őket. Mert az, hogy egy nemzet tagjai vagyunk, nem azt jelenti, hogy minden  "magyar betegségre" egyfajta gyógyszer és gyógymód használ, egy példa a könnyebb megértéshez:
van két sportág, tenisz és asztalitenisz, mi történik, ha teniszedző készíti fel a pingpongozót? A pingpongozó minimum nem fejlődik, rosszabb esetben elveszik! Mert bár sportról van szó, sőt teniszről, az egyik sportág edzője esetleg erőnléti edzésekben segítheti a másik sportág versenyzőjét, még talán ebben sem, de NEM IRÁNYÍTHATJA az edzéseket és a felkészülést a versenyekre!!
Nos, ilyen a különbség Magyarország és a határon túli közösségek között, ezért nem lehet Budapestről irányítani minket és szervezni az életünket!!! Mire ezt megértik ITT és OTT, addigra Dunaszerdahely is szórvány lesz!!!
A napokban olvasom:

„Örömömre szolgált, hogy az EP bizottsága befogadta azt a petíciót, amelyet a felvidéki jogfosztott magyarok érdekében adtam be, és amelyhez csatlakozott az egyik érintett, Gubík László is” – Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke.
Ez OK, demokratikus állam jogrendjében efféle törvények nem lehetnek, sem a Benes dekrétumok, ezért mindenképp el kell törölni ezeket, de hogy értünk más államok polgárainak kell "harcolni", az nem OK!

"Sikeres volt a külhoni óvodák éve 2012-ben"
– nyilatkozta Répás Zsuzsanna.

Ki részére volt sikeres, Répás Zsuzsannáék részére vagy a mi részünkre?! Miben mérhető a siker, elég kijelenteni, vagy eredményt is illene felmutatni?!

"Elindult a 2013 – a külhoni magyar kisiskolák éve…..minél több kisgyermeket írassanak magyar iskolába" – nyilatkozta Répás Zsuzsanna.

Három komoly hír, szerintetek mennyiben segített az óvodáinknak a meghirdetett „külhoni óvodák éve”, több lett a magyar óvodás és ezáltal több az alapiskolás?

A magyarországi projektek 2021-re hány százalékot faragnak le a legutóbbi 62000-es veszteségünkből?!
Megtippelem, valószínűbb a semmihez közeli szám, mint a siker!!!

Széleskörűen elterjedt az a nézet, hogy csak a szülők felelősek a magyar diáklétszámok rohamos csökkenéséért, a magyar iskolák zsugorodásáért, mivel szlovákba adják gyereküket. Én ezzel nem értek egyet, akkor hibáztathatnám a szülőket, ha mindent megtettem azért, hogy a magyar iskolát válasszák, s ennek ellenére is szlovákba adják gyereküket.
Nem elég a beíratások előtt „anyanyelvezni”, főleg nem a szórványban, ki kell dolgozni a beíratási stratégiát, csecsemőtől a sírig, minden korosztály részére ki kell találni valamilyen programot, amivel a magyarsághoz láncoljuk őket. Alap- és középiskolás korban kell a diákokba beleplántálni a magyar öntudatot, nem szabad engedni, hogy az elballagott diákokkal megszakadjon a kapcsolat, 9 év után nem szabad elvágni a „köldökzsinórt”, kell valami, ami az alapiskolához köti őket, így lehet figyelemmel kísérni középiskolásainkat és később a szülőket, ha az iskola elhagyása után továbbra is kapcsolatban vagyunk, így sokkal könnyebben tud segíteni az iskola a szülők fontos döntéseiben. Az iskoláknak és szülői szövetségeknek nem szabad  magukba zárkózni, hanem a diákok által az egész közösséget meg kell szólítani, de nem csak a beíratások előtt. Az egyik pedagógus barátommal beszélünk a problémákról, mondja, kevés vagy nincs szülő, akikkel valamit meg lehetne valósítani. Erre én, és ez kinek a hibája a szülőké vagy az iskola valamit elmulasztott? Mert bár az iskolának csak 35 diákja van, sajnos, de az iskolát fenntartó falvakban még most is 2200 magyar él, tehát lenne kivel szervezkedni, csak nyitni kell a közösség felé, meg kell keresni azokat a magyarokat, akik akarnak és tudnak segíteni!
Mind több szülő figyelembe veszi az iskola színvonalát, felszereltségét, mi az a plusz, amit a magyar iskola kínál, van-e plusz, vagy épp fordítva?! A kis létszámú és a közös igazgatóságú alapiskoláknál sok esetben megtörténik, hogy pénzhiány miatt kevesebb a pedagógus és egyes tantárgyakat nem arra szakosított pedagógusok tanítanak, a szülő meggondolja, hogy a magyar öntudat a fontosabb, vagy a gyereke felkészültsége!
És még biztosan van sok tényező, amelyek befolyásolják a beíratásokat, ezért nem lehet mindent a szülők nyakába varrni és elítélni őket!

Néhány éve összeállítottam a felelősök rangsorát:

Kik a felelősök?

1. a győztes nagyhatalmak, akik 1920. jún. 4-én a versaillesi Nagy-Trianon palotában aláírták azt a békediktátumot, mellyel lassú nemzethalálra ítéltek bennünket, ezért legalább egy bocsánatkérést tőlük megérdemelnénk!
2. 89-ig a csehszlovák állam, deportálások, Benes dekrétumok, óvoda és iskola bezárások stb., de 89 után lényegében mi magyarok vagyunk felelősök, a Benes dekrétumok megerősítése nem ok a magyar iskola feladására, sem Fico kettős állampolgárság ellenes törvénye nem tiltja a magyar iskolát, sem a magyar nevet a személyiben!
3. mindazok az intézmények, iskolák, egyházak, országos szervezetek mint a Csemadok, Pedagógus és Szülői Szövetség, az MKP és elődpártjai, a politikai és közéleti vezetők országos, járási és helyi szinten, kiknek beosztásuk, funkciójuk stb. révén kötelességük volt tenni a magyarság érdekvédelmében, nevelni minket, kidolgozni valamilyen túlélési stratégiát, hogy kell élnünk, hogy túléljük azt a helyzetet, melybe nem önszántukból kerültek elődeink, de az érdekvédelmüknek hangzatos szónoklatokon túl semmi eredménye nincs, mert saját jólétük biztosításával voltak elfoglalva, amit ügyesen közérdeknek álcáztak.
4. a média, az újságíró nemzet, kiknek adott a lehetőség nevelni, sőt kötelességük lenne irányítani a magyar kisebbséget és FELÜGYELNI a közéleti vezetők tevékenységét!
A média fegyver, és ha nem a közösséget szolgálja, hanem a hatalmat és hatalmasokat, akkor tömegpusztító fegyver!
5. a néma tömeg, akik fejüket leszegve némaságukkal elfogadják azt az utat, melyet a 3-as csoport mutat nekik, mely a teljes beolvadásunkhoz vezet/het/ – vétkesek közt cinkos, aki néma!
Mi az oka a némaságnak?
Sokan vannak, akiket 3-as csoport parazitái eltapostak, kirekesztettek, sokan vannak, akiket a 30 ezüst némít el, a közeli hozzátartozóik, ismerőseik, barátaik, és sokan vannak, akiknek mindegy merre terelik őket.
Nem a szlovákoktól kapott 30 ezüstre gondolok, hanem a megélhetési magyaroktól kapott anyagi és más előnyökre a támogatásukért és hallgatásukért cserébe.
6. és a ranglétrán itt következnek a szülők és nagyszülők a beíratások kapcsán, akiket a 3-as csoportnak kellett volna és kellene nevelni, irányítani! Ezek a szülők Trianon áldozatai, nem az elsők és nem is az utolsók, tegyünk azért, hogy ne legyen több áldozat, 2013. febr. 16-án erre lehetőségünk lesz!
Utóbbi mondaton módosítok: a szülők és mindannyian csak RÉSZBEN vagyunk Trianon áldozatai, onnan indult a kisebbségi kálváriánk, de azóta eltelt 90 év, ebből pedig az következik, hogy a magyar szülők és mindannyian NAGYOBB RÉSZBEN a 3-as és 4-es csoport áldozatai vagyunk!!!
Ide kívánkozik egy gróf Széchényi István idézet?
"Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba …”

Magyarország felelősségéről már szóltam, lehet vitatni a rangsorolásomat, nálam a szülők mindenképp az utolsó helyen vannak, természetesen felelősök, hisz ők döntenek az iskoláról.

Balkó Gábor
Kolon, 2013. jan. 31.

Ui: Eddig úgy tudtam, hogy az idézet Széchényitől van, ma ráakadtam egy oldalra, melyen ezt a tudatot cáfolják, a kutatás szerint Surányi Miklós 1936-ban írt Egyedül vagyunk regényében található az idézet.
Marinov Iván: Egy "Széchényi-idézet" nyomában ITT
2013. febr. 1..

-az idézet első mondata Joseph de Maistre francia filozófus gondolata, melyet 1810 és 1816 között legalább három levelében megfogalmazott;
– de egyik helyen sem azokkal a mondatokkal folytatódott a szöveg, mint a mi idézetünk;
– így a nyomozás első fázisában nem volt kizárható, hogy Széchenyi felhasználta és továbbfűzte Maistre gondolatait, bár kutatók már ekkor felhívták arra a figyelmet, hogy a szöveg nem felel meg Széchenyi gondolkodásának, olyan szavakat használ, amiknek akkoriban nem volt értelme, ráadásul Széchenyi nem olvasott Maistre-t, így annak gondolatait sem tudta továbbfűzni.
– aztán végül meglett az idézet, eredeti forrás helyett egy szépirodalmi műben, az 1936-ban papírra vetett Egyedül vagyunkban.

Zárójeles megjegyzés: Gergely András szerint nem ritka, hogy Széchenyinek mások által elmondottakat tulajdonítanak, példaként hozott erre olyan valós Kossuth-mondásokat, mint az “ipar nélkül a nemzet félkarú óriás”, illetve a “tengerhez [nem tengerre!]magyar” stb. (Részletesebben a Békés István-féle Napjaink szállóigéi című könyv 314. és 315. oldalán.)

És akkor egy mondat, amivel e bejegyzés zárult volna, ha kiderül, valós Széchenyi-idézetről van szó:

„Széchenyi is osztozik a politika és a publicisztika sok nagy alakjának abban a közös sorsában, hogy amily mértékben vélik nevük jelszóvá, oly mértékben homályosul el törekvéseik, tanaik tulajdonképpeni tartalmának ismerete (…) Kényelmes feltételezni azt, hogy mindenki tudja, mit akart Széchenyi s olyan könnyű egy pár, közszájon forgó mondásával hatást érni el, hogy az emberek legkevesebbje szánja rá magát arra a fáradtságra, nagy részükben elavult, ma nehéz olvasmányul szolgáló művei mélyére hatolni. Így aztán ellentmondás nélkül megeshet az is, hogy Széchenyi nevét harcba viszik oly törekvések mellett is, melyektől ő idegenkedett s olyanok ellen, melyeket ő támogatott.” (Berzeviczy Albert, 1907 – A gróf Széchenyi István Vezércsillagok című könyv előszava)

Ehelyett azonban inkább két valódi Széchenyi-idézet következzék a végére, az 1832-es Stadiumból, illetve a Diszharmóniából:

„A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.”

„Népek kormányaikkal való diszharmóniáját harmóniába hozni mindig nehéz, még akkor is, ha a vezetők és a vezetettek – amennyire lehet – világosan látnak. Ha azonban a népek rövidlátással vannak megverve, a hatalmon lévők pedig egyenesen vakok, akkor a harmónia megteremtése némiképp bizony meghaladja az emberi erőt, s ilyenkor dönt a véletlen, a világszellem, a magasabb fény, a fátum, az Isten.”

Ha nem fogadjuk meg Berzeviczy fenti intelmeit, és mindenáron igazolni akarunk valamit a legnagyobb magyar szavaival, válasszuk az igazit.

2014. jan. 12.