BEÍRATÁSI ELŐZETES

BEÍRATÁSI ELŐZETES

BEÍRATÁSOK

Pátria Rádió – 2008. jan. 15.
Stúdióvendégek:
Bauer Győző professzor, akadémikus,
Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség elnöke és
Cúth Csaba, a Via Nova Ifjúsági Csoport oktatási alelnöke.
A szerkesztő Tóth Erika.

ITT VISSZAHALLGATHATÓ – benne Zoboralja

Megköszönöm a Pátria Rádió szerkesztőjének, Tóth Erikának, hogy lehetőséget kaptam elmondani véleményemet.
Néhány percben lehetetlen ecsetelni helyzetünket, erre az egész műsoridő kevés lett volna. De a megszólalási lehetőséget pozitívumként fogom fel, mégis ráébrednek a magyar médiában, hogy a valóságot nem lehet örökösen titkolni, mert ezzel csak súlyosbítják a magyarság helyzetét. Ez az egyik nagy probláma Zoboralján is, a régió magyarsága nem ismeri milyen katasztrófális helyzetben vagyunk, ezért „nem is tesznek az ellen, ami nincs”!
Nyolc-tíz éve Zoboralja iskolarendszere a szakadék szélén volt, bezárt a lédeci, de megnyílt a kálazi kisiskola (a nagycétényi kihelyezett osztálya), de már néhány éve Kálazon sem születnek magyarok, legalább is nem a magyar iskola részére.
Ladányi és Paulis 1999-ben mezőgazdasági-állatenyésztési irányzatú középiskolát próbáltak alapítani (Gödöllő), de mivel épp abban az évben a 8 évfolyamos alapiskolák 9 évfolyamosra bővültek, így nem volt elég diák, ezért 1999-ben nem lett Alsóbódokon középiskola.
Egy évvel később aztán mégis sikerült az alapítás, „a zoboralji magyarok megmentése” címén megnyílt a középiskola udvardi kihelyezett osztálya, aztán (talán ) a következő évben önállósult. Annak ellenére, hogy nekem más elképzelésem volt „középiskola ügyben”, besegítettem az alapítóknak, mert tudtam, hogy nem lehet megállítani ezt a kezdeményezést, mert a nagypolitika és a magyarországi érdekvédők úgy döntöttek, hogy azért is lesz középiskola!
Már akkor sejthető volt, hogy „a zoboralji magyarság megmentése” csak ürügy, az igazi cél a vagyonszerzés.
A középiskola nem segíti Zoboralja magyarságát, a megalapítása érdekében az alapítók olyan pusztítást vittek végbe a magyar közösségben, aminek eredménye, hogy nemhogy eltávolodtunk a szakadéktól, hanem az aljára zuhantunk! 
Az én elképzelésem az volt, hogy minden magyar végzős diák támogatásban részesüljön(kollégium, utazás), ezáltal minden végzős alapiskolásunk magyar középiskolában tanulhatott volna, épp ezért kellett eltávolítaniuk a közéletből, mert ha ezt megvalósítottuk volna, akkor nem lett volna Zoboralján „megmentő középiskola”! Az alapiskolásaink legalább fele szlovák középiskolába jár, ezeket teljesen magukra hagyták!
1999-ben 461 alapiskolás diákunk volt és 38 elsős kezdte szeptemberben a tanévet. Jelenleg, a 2007/08-as tanévben 278 diákunk van, ebből 23 elsős.
Sajnos az idei beíratásoknál ismét negatív rekordot könyvelünk majd el, valószínű, hogy 20 vagy annál kevesebb beíratott lesz Zoboralja magyar iskoláiban! Nyolc-tíz éve a szakadék szélén voltunk, de ez már a szakadék alja, bár Ladányi Lajos tavaly olyan kijelentést tett az Esterházy díj átvételekor, hogy „jó és helyes úton haladunk”! Zoboralja vezérei nem riadnak vissza a hazugságoktól, csakhogy szépnek és jónak tüntessék fel magukat, nem érdekes, hogy Zoboralja haldoklik, nem érdekes, hogy ezzel a hazugsággal meggyalázták egy IGAZ MAGYAR, Esteházy János emlékét!
Én még mindig bízok abban, hogy megfékezhetjük ezt a rohamos beolvadást, hiszen még vannak óvodásaink, alap- és középiskolásaink, egyetemistáink, több száz fiatal, akik felépíthetik a JÖVŐ ZOBORALJÁT, de csak akkor, ha olyan magyarságtudatot nevelünk beléjük és egyben felelőségtudatot Zoboralja iránt, hogy csakis magyar iskolába adják gyerekeiket!
De mindezért sürgősen radikális változásoknak kell bekövetkezni Zoboralján, elsősorban a közéleti vezetésben. Egyetlen napot sem szabadna tovább eltűrni funkcióikban az olyan vezetőket, akik a megsemmisülés határára vezették Zoboralja magyarságát!
Tisztelettel
Balkó Gábor
Kolon, 2008. január 18.


 Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.
Esterházy János