Barslédeci Néptánctábor – 2007. júl. 30 – aug. 4.

Barslédeci Néptánctábor – 2007. júl. 30 – aug. 4.

Barslédeci néptánctábor 2007

A Rákóczi Szövetség piliscsabai helyi szervezetével harmadszor is megszerveztük felvidéki néptánctáborunkat, idén az Aranyosmarót járásbeli Barslédecen.
Táborunkban idén – szemben a tavalyi és tavalyelőtti 20-23-al – 33 gyerek vett részt, de falubeliek is csatlakoztak programjainkhoz.
Az általános iskolás korú (7-15 éves) gyerekek Alsócsitárból, Zséréről, Kolonból, Lédecről, valamint Nagysallóról és Málasról érkeztek a gímesi, nagysallói iskolák, valamint a lédeci önkormányzat segítségével.
A táncot Szente János, a Bartók Néptáncegyesület tánctanára tanította. Idén szatmári táncot és népdalokat tanultak a gyerekek. A muzsikát Kalász Máté prímás, Mészáros Vince brácsás, Kalász Tamás nagybőgős és dudás biztosították. További segítséget nyújtottak a tábor szervezésében és a gyerekek felügyeletében: Patay Erzsébet, Lédec önkormányzatának jegyzője, Csíky Márta, Czibolya Gáborné, Jeszenői Gábor, Csíky Lajos, Csíky András egyetemisták, és Horváth István tanító.
A tábor 2007. július 30-tól augusztus 4-ig tartott. A gyerekeket a szülők hozták, a sallói iskolából érkezőket kisbusz szállította a helyszínre, Lédec 1-4-es alapiskolájába, ahova a 2001-es magyar osztályok megszüntetése után pár napra ismét visszaköltözött a magyar gyerekzsivaj, amelyet sokszor nem is volt olyan könnyű csitítanunk.
Az iskola konyháján két szakácsnő készítette az ételt-italt, melyet alkalmanként a földszinten berendezett hosszú asztalnál fogyasztottunk el imádkozás után.
A táncpróbák délelőtt 10-12-ig, délután 4-től 6-ig sok játékkal, népdaltanulással fűszerezve a közeli lédeci kultúrházban zajlottak.
Esténként 8-9-ig táncházat tartottunk, melyen napról-napra egyre több falubeli jelent meg, sőt más falvakból is jöttek néptáncolni, vagy hallgatni a népzenét, nézni az esti táncházakat, bekapcsolódni az esti búcsúzó énekbe.
A gyerekek közül többen harmadszor, vagy másodszor vettek részt táborunkban, de sokan most csatlakoztak. Egy nyári hét alatt sikerült a szatmári néptáncot alapfokon elsajátítaniuk, jó pár szatmári népdalt megtanulniuk. Tanultunk ugyanakkor helyi népdalokat is, és tavalyi dunántúli, vagy tavalyelőtti magyarlapádi dalokat is ismételgettünk. A tábor végén kis füzetben mindenki hazavihette magával az énekelt dalokat. A néptánc tanítása mellett történelemről, a szatmári betyárvilágról, népszokásokról is mesélt Szente János a gyerekeknek. 
Jókai Mária, helyi neves néprajzkutató rövid előadást is tartott a gyerekeknek Zoboralja népszokásairól, majd kézműves foglalkozást vezetett. Többször volt fonalazás, gyöngyfűzés és egyéb kézműves foglalkozás a tábor ideje alatt.
Szabadidőben sokszor fociztunk a szomszédos focipályán, ahol a helyi szlovák fiatal focistákat is elkalapáltuk.
A lédeci gyerekek közül többen nem magyar iskolába járnak, és néhányan nem is beszéltek magyarul, csak minimális szinten, de türelemmel és érdeklődéssel, jókedvvel vettek részt a táborban. Egy kisfiú rászólt húgára, hogy inkább magyarul beszéljen, gyakorolja a magyar nyelvet.
Csütörtökön kirándulást szerveztünk a gímesi várba, mely nagyon tetszett a gyerekeknek. A vár udvarán elköltött ebéd után Ghymeskosztolányra túráztunk, ahol Felvidék talán legrégebbi templomáról hallottunk kétnyelvű bemutatót.
A búcsútábortűz mellett megállapítottuk, hogy bár eléggé kifárasztott mindnyájunkat, ismét gyorsan eltelt ez a szép hét. A gyerekek a búcsúként rendezett kötélhúzó versenyben nagy ujjongás közepette legyőzték a táboroztató felnőtteket.
Reméljük jövőre is találkozunk!
Hálás köszönettel tartozunk a barslédeci önkormányzatnak, amely jelentős részét átvállalta a tábor költségeinek, biztosította számunkra a tábor és a táncházak színhelyét, különösen Patay Erzsébet jegyzőnek, aki a tábor lebonyolításában az elejétől a végéig tekintélyes részt vállalt, és személyesen járult hozzá a szervezéshez.
Köszönjük továbbá a Rákóczi Szövetség támogatását és minden résztvevő közreműködését.
Jövőre – immár gazdagabb emlékekkel – folytatjuk!
A szervezők: Czibolya Gábor, Rákóczi Szövetség Piliscsabai Helyi Szervezete, valamint a Kapcsolat 2007 Kulturális Egyesület
2007.szeptember. 5.