Ballada a zoboralji iskoláról

Ballada a zoboralji iskoláról

Új Szó: Ballada a zoboralji iskoláról

Akkor itt a hivatalos számok – Vrabec Mária ma megjelent írása alapján:

Gímesi Alapiskola körzete:
Gímes – 2
Kolon – 5
Zsére – 3
Lédec – 0
összes 10

Nagycétényi Alapiskola körzete:
Nagycétény – 4
Nyitracsehi – 1
Kálaz – 0
összes 5

Pogrányi Alapiskola körzete:
Alsóbodok – 2
Pográny – 2
Nyitrageszte – 0
összes 4

Összesen 19 beíratott!

Ladányi Lajos, ez lenne a te jó és helyes utad?!
Add vissza az Esterházy-díjat, nem vagy méltó az Igaz Zoboralji Magyar nevét viselni, ilyen pusztítást még a legelvetemültebb szlovák nacionalisták sem tudtak volna véghezvinni, amilyen nektek sikerült!
Ezek után nem szégyenled a szlovákiai magyar nemzestratégiát kidolgozó csoport tagja sőt egyik vezetője lenni? Milyen stratégiát tudsz javasolni, ha saját pátriádban nem voltál képes megfékezni az asszimilációt?!
Az Esterházy Bizottság pedig oszlassa fel magát, ha olyan személyeknek adták a díjat, kiknek érdeme, hogy Zoboralja a szakadék alján van!
A rendszerváltás óta volt 15 évünk, hogy megfékezzük az iskoláink leépülését, csakhogy ezekben az években Zoboralja mindenese (D. Kovács József nevezte így Ladányit) mással volt elfoglalva.
A Rákóczi Szövetség és Halzl József, az MKP vezérkar, elsősorban Duray Miklós és Szigeti László, nagyon rossz lóra tettek, ők azok, akik a legnagyobb mértékben járultak hozzá Zoboralja rohamos leépüléséhez, azzal, hogy a Ladányi-Paulis párost tették meg Zoboralja mindeneseivé! Milyen mentséget tudnak felhozni védelmükre?!
A tetteiért mindenki vállalja a felelőséget, az említetteken kívül Vrabec Mária és még néhány újságíró, a szlovákiai magyar média, akik éveken keresztül sikerekről tudósítottak, nem engedve helyet a valóságnak! De ott van a sok Csemadokos, MKP-s, Célalapos jóbarát, akik egy rossz szót nem engedtek mondani Lajosra és Boldizsárra. De ugyanolyan felelősök a zoboraljiak, a pedagógusok, értelmiség, szervezetek vezetői és mindenki, aki némán nézte Zoboralja vesztének közeledtét!
Természetesen felelősök a magyar szülők, akik nem a magyar iskolát választották gyereküknek, valószinűleg nyomós okuk lehetett, amiért inkább a szlovák iskolát választották, de ebben a katasztrófális helyzetben át kellene értékelni döntésüket, Zoboralja magyar iskoláinak szüksége van minden magyar gyerekre, legyen az színtiszta magyar család, vagy vegyesházasság!
Ha a felelőség mértékét nézzük, én épp ezeket a szülőket teszem a legutolsó helyre, mert ők a zoboralji nemzetstratégia hiányának a produktumai, akik nem voltak kellően felkészítve a kisebbségi életre, sokkal nagyobb felelőség terheli azokat, akiknek fel kellet volna készíteni őket erre!
Abban biztos vagyok, ha nincs a Ladányi-Paulis páros, s nincsenek a védelmezőik, akkor Zoboralja nincs ilyen siralmas helyzetben!
De nem szabad feladni, hisz még mindig van több száz fiatal, akikkel egy Új Zoboralját lehet felépíteni!
Balkó Gábor
2008. febr. 20.


Megjegyzés:
Ha valaki úgy érzi, hogy ezen sorok sértették önérzetét, lehetősége van cáfolni, megindokolni írásaim valótlanságát. Nem azzal a szándékkal fogtam tollat 2000 óta, hogy valakit megsértsek esetleg  haragból vagy irigységből, csakis azért, hogy felhívjam a figyelmet a közelgő katasztrófára, hogy rossz úton járunk, a tényeket írtam  le és egyben megneveztem azokat, akiket én vétkeseknek tartok, amiért a katasztrófa bekövetkezett! Ha valaki ezekért a sorokért megsértődik, annak nem volt sose szívügye a zoboralji magyarság sorsa!
Nyílt levél az MKP komáromi kongresszusához


Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.
Esterházy János