Az aradi vértanúkra emlékeztünk – Csehi – 2012. okt. 7.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk – Csehi – 2012. okt. 7.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Zeman István műsorvezető bevezetője után következett a csehi-i diákok kultúrműsora, majd a Nagycétényi Kadarka Férfi Éneklőcsoport Kossuth nótákkal és katona dalokkal emlékeztek és rótták le tiszteletüket a hősök előtt, melyet a közönség nagy tapssal jutalmazott.
A diákok műsorát Pócsik Valéria a Nagycétényi Alapiskola nyugalmazott pedagógusa tanította be, amit Száraz Vendel polgármester méltatással és egy csokor virággal köszönt meg.
bg
Az alapiskolások műsorának szövegrésze

1949. október 6-ra emlékezünk

Szörnyű idő, szörnyű idő!
S a szörnyűség mindegyre nő!

Kossuth lemondott, és a legfőbb hatalmat Görgey Artúr tábornokra bízta, aki 1849. augusztus 13-án Világosnál az oroszok előtt letette a fegyvert.
A világosi fegyverletétel után szomorú napokat élt a nemzet.  Az osztrák hadak fővezére 1849. október 6-án Aradon kivégeztetett 13 honvédtábornokot, Pesten pedig Batthyányi gróf miniszterelnököt.

E napon ejtsük ki mély tisztelettel az aradi 13 nevét:
Lázár Vilmos
Knézich Károly
Nagysándor József
Damjanich János
Aulich Lajos
Lahner György
Pöltenberg Ernő
Leininger-Westerburg Károly
Török Ignác
Vécsey Károly
Kiss Ernő
Schweidel József
Dessewffy Arisztid

Bús szívem elfogul, könny fakad szemembe,
Midőn Magyarország sorsa jut eszembe.

Nem tudok gondolni szép hazám múltjára,
Hogy meg ne induljon könnyeimnek árja.

S ekkor mint az elmúlt idők szellemének
Bús hangja, megzendül szívemben az ének,

Melyet elődeink,  midőn bajba estek,
Az Isten anyjához sírva esedeztek.

Boldogasszony anyánk régi nagy pátrónánk!
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról édes hazánkról
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról.

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!
Magyarországról édes hazánkról
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!