Az alsóbodoki szórványkonferencia – 2008. 5. 17.

Az alsóbodoki szórványkonferencia – 2008. 5. 17.

AZ ALSÓBODOKI SZÓRVÁNYKONFERENCIA
Szórványban – a zoboraljai magyarság helyzeteklikk ide

Első alkalom, hogy Ladányi Lajostól szakmai beszámolót olvashatok Zoboraljáról,  igaz ugyan, hogy évek hosszú során gyakran szerepelt a médiában, de ezek az interjúk, beszámolók csakis a polírozását szolgálták, glória a fejére, az "iskolaalapítót" közismertté kellett tenni, hogy aztán beülhessen a parlamentbe. A legutóbbi választásokon ugyan nem lett parlamenti képviselő, de Duray Miklós biztosított számára közéleti "szereplést". Lajos a 2000-es nyitrai puccsnak köszönhetően Zoboralja leghatalmasabb vezetője, továbbá az MKP országos szerveinek tagja és mostanság a szlovákiai magyarok nemzetstratégiáját kidolgozó egyik csoport, a szórványműhely vezetője lett. Az utóbbi minőségében illetve a Zoboralja Közhasznú Társaság elnökeként a konferencia egyik főszervezője.
Majd később véleményezzem a beszámolóját, de ahhoz nem kell hosszantartó elemzés, hogy rámutassak, Lajos a beszámolójában nem mondott igazat, ugyanúgy, mint tavaly az Esterházy-díj átvételekor,  – akkor azt füllentette, hogy jó és helyes úton haladunk, most pedig: Ismerve a Zobor-hegy mögötti öt falu sorsát, ha nem tettük volna meg ezeket a lépéseket, Zoboralja is ráállt volna a visszafordíthatatlan asszimiláció pályájára.
Lajos és társai hozzáértő nemzetstratégája Zoboralját a szakadékba juttatta, a magyar iskolahálózatunkat az öszeomlás fenyegeti és erre fel, Duray Miklós, az MKP stratégiai alelnöke őt nevezte ki a szlovákiai magyarok nemzetstratégiáját kidolgozó egyik szakmai csoport, az ún. szórványműhely vezetőjévé!
Ehhez mit hozzáfűzni, ez az MKP felelős politikája, olyan személyekre bízzák a magyar közösség számára létfontosságú dolgok szervezését, akik saját pátriájukat végveszélybe sodorták!
később folytatom

Balkó Gábor, 2008. május 21.


Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.
Esterházy János