KLUKA MARGIT DALKINCSE – CD

KLUKA MARGIT DALKINCSE – CD

A „Daltól hangos Zoboralja“ sorozat újabb CD-je került kiadásra
a KODALOS kft gondozásában,
a SzK Kulturális Minisztériumának támogatásával..

Özv. Kluka Gáborné Suba Margit (1943) az idősebb generációhoz tartozik. Ő még a hagyományos életformákon nevelkedett szülőfalujában, Nyitracsehin. Ez a Nyitrától délre fekvő, magyar többségű falu mélyen vallásos és erkölcsös értékrendjével emelkedett ki az átlagos falusi közösségek közül. Napjainkig őrzik azokat a régi egyházi énekeket, amelyeket az Orgonahangokból és az Orgonavirágokból, valamint kézzel írott füzetekből az idősek még el tudnak énekelni. Kluka Margit szüleitől nagyon sokat vett át, amit mára előénekesként a templomban mindig az alaklomnak megfelelően énekel el. De nemcsak a templomi előéneklést végzi, hanem a virrasztásokat, a temetéseken való éneklést is. Résztvevője volt minden jeles eseménynek a falu életében. Fiatal kora ellenére nagyon sok balladát, régi stílusú népdalt, alkalomhoz kötődő éneket ismer, mint pl. az aradi vértanukról szóló több versszakos éneket, a Jeremiás próféta siralmainak Nyitracsehin  énekelt  változatát, a két világháború már-már elfelejtett énekeit, melyekre már a legidősebbek közül is csak kevesen emlékeznek. Szép tisztán csengő hangjával pontosan, hiba nélkül énekli valamennyit.
A most bemutatott válogatás Kluka Margit gazdag anyagismeretének csupán a töredéke. Ebben rövid áttekintést szeretnénk nyújtani arról a gazdag népzenei anyagról, amelynek ebben a faluban, de talán az egész régióban is Kluka Margit az utolsó hírmondója.

Méry Margit, néprajzkutató

Ízelítő:

Sűrű rozmaringszál
A kiscsehi híd alatt
Bor, bor, bor
Hozzád járunk ó Mária
A Szent Jánosnak szép és kegyes áldása
Göndör Lidi balladája
Aradi vértanúk

2008. 11.1.