ad: Központi iskola kiépítése létfontosságú Zoboralján

ad: Központi iskola kiépítése létfontosságú Zoboralján

ad: Központi iskola kiépítése létfontosságú Zoboralján

A hír megjelenítése bekerül Zoboralja szomorú történelmébe, mivel évek hosszú során iskola témában egyetlen hírfoszlány nem jutott el Zoboralja magyarságához, főleg a szülőkhöz, ami a beíratások számát jó irányban befolyásolhatta volna, a “titokzatossággal” épp a fordítottját érték el a “közéleti vezetők”, kevesebb magyar beíratott lett!!!
Tavaly kezembe került Ladányi Lajos polgármestereknek írt levele.
Az országos és járási Pedagógus Szövetség elnökeinek aláírásai legitimálták Ladányit iskolamentő szervezőnek, mintha nem tudták volna, hogy 2000-től a durayista Ladányi társaság tart kézben mindent Zoboralján, tehát az iskoláink pusztulása ennek a társaságnak az érdeme, ennek ellenére Ladányira bízzák az iskoláink megmentését!!! Számomra érthetetlen volt a két elnök hozzáállása, hiszen aláírásukkal legitimálták a Ladányi társaság másfél évtizedes semmitevését, aminek at eredménye, hogy az iskolahálózatunkat az összeomlás fenyegeti.
És ugyanez mondható el a Nyitra és vidéke Célalapról!!!
Több mint 10 éve figyelmeztetek, hogy rossz irányban megyünk, 2 éve Kolonban kezdeményeztem iskolamentő fórumot, az eredménye NULLA, azóta mit tett a durayista társaság beleértve a Célalapot?!
Zoboralja pusztulását látva milyen jogon szervezkednek iskolamentőként azok, akik 15 évig pusztulni hagyták az iskoláinkat?! Nincs lelkiismeret furdalásuk?!
Hol van az önkritika, tudják mit jelent ez a szó, lelkiismeret, becsület, önzetlenség?! Ezek nélkül nem lehet megmenteni Zoboralját!!!
Ha módomban állna, a Rákóczi Szövetséget kitiltanám Zoboraljáról, s nem csak Zoboraljáról és JOGOSAN, a nemzetmentő eredményükhöz nem kell magyarázat! Duray és Ladányi pedig szakértősködjenek Magyarországon, Paulisz Boldizsár építse fel a rancsán a kápolnát és helyezzék el benne Esterházy János hamvait, ha nem zavarja, hogy a mártírnak nincs nyugta még holtában sem, ha látja kik mit tettek Szülőföldjével!!!

10 évvel ezelőtt!!!! a Felvidék Fórumon nyitottam a Zoboralja iskolái” témát, hogy ott megbeszélhessük az iskolai problémáinkat, ezt írtam akkor:

„A számok mutatják, hogy a zoboralji magyar iskoláink vészhelyzetbe kerültek, ennek ellenére az elmúlt másfél évtizedben nem a magyar óvodai foglalkozások és a magyar alapiskolások számának megtartása volt a cél, hanem magyar középiskola létrehozása!!! A támogatások elosztásánál tavaly teljesen kizárták az óvodákat és kisiskolákat, mert a középiskolát kell fenntartani!…
… Csakhát a magánérdek, a hatalom, a meggazdagodás az, ami EGYES MKP tagokat elvakít, és ezek érdekében még Zoboralja magyarságát is képesek feláldozni!!!
Az egész Zoboralján 25 magyar elsősünk volt szeptemberben, de ezen nincs mit csodálkozni, többször hallottam, vagy olvastam, hogy konferencia volt zoboralji iskolaügyben, csak egyszer sem olvastam, hogy miben egyeztek meg az „oktatásfelelősök“!
Mit tesznek azért, hogy a magyarlakta falvakban hivatalosan is legyen magyar óvodai foglalkozás, mert ez az alapja az iskolai beíratásoknak…
… Magyar diákokat akarunk, de a magyar szülőket mellőzzük!
Nem úgy működnek a magyar szülői szövetségek, ahogy a nyelvhatáron kellene, sok csak papíron vagy egyáltalán nem működik, mivel az iskola igazgatója a szövetség maga!
Ilyen formán, ha a szülőket nem vonjuk be az iskolai teendőkbe, ha nem érzik azt, hogy a gyerekükön, a gyerekükre kapott támogatáson és a tagdíj befizetésén kívül másért is fontosak, akkor ne várjuk el tőlük, hogy önmaguktól vállalják a családlátogatásokat, hogy környezetükben ösztönözzék a magyar vagy vegyes családokat a beíratásoknál.
Amíg a szülőket és a diákokat érintő dolgokat mások szervezik, addig ne várjunk javulást a beíratásoknál! Nem a Célalapok, az SzKC-k és más szervezetek hivatottak a beíratási program lebonyolítására, ezt a szülőkre kell bízni, mert őket és gyerekeiket érinti! A szülőknek érezniük és vállalniuk kell a felelősséget a magyar iskolák fennmaradásáért, de ha csak mellékszerepre ítéljük őket, mert más szervezeteknek kell a FŐSZEREP, akkor ne várjunk sikereket.
És amíg látszólagos és felnagyított sikerektől lesznek hangosak a médiák,- ezzel legitimálva az ilyen-olyan szervezetek részére kiutalt támogatások felhasználásának hasznosságát-, addig ne várjunk javulást a beíratásoknál….
… Zoboralján előbb csángósorsra kell jutnunk, hogy felébredjen bennünk a felelősségtudat őseink (nyelve) iránt???!!!
Ha „oktatásfelelőseink“ komolyan gondolják az asszimilációnk megfékezését, sok mindenen változtatni kell Zoboralján, nem csak teliszájjal magyarkodni, hanem ténylegesen tenni a magyarságért.
De ami a legfontosabb, el kell távolítani azokat a „megélhetési magyarokat“ vezető pozíciójukból, akik a magyar iskoláink vészhelyzetét, Zoboralja haldoklását csak jó biznisznek tartják!
A 2001-es népszámlálás szerint már csak 10 ezer magyar él Zoboralján, úgyhogy ideje lenne FELÉBREDNI!!!“

Ezek a sorok 2005. jan. 28-tól vannak a neten, az első válasz „uncsi vagy BG..“egy vigyorgó emotikon és az orvosi diagnózis, „sot egyenesen paranojas..“!!!
Az én „paranoiás“ figyelmeztetéseim nem sodorták vészhelyzetbe Zoboralja iskoláit, de aki 10 éve és 2 hónapja ezt a választ írta, és az a csapat, akikhez tartozott, vagyis a durayista társaság, a szakadékba navigálták Zoboralját. A felelősöket már sokszor megneveztem, de nem árt megismételni, tehát a főbűnösök:
Duray Miklós, a Rákóczi Szövetség elnöke Halzl József, a Ladányi Lajos+Paulisz Boldizsár iskoalapítók ill. a durayista társaságuk, a szlovákiai magyar média, és még nagyon sokan…!!!
Ha nincs Čaplovič iskola reformja, mely a kislétszámú iskolák megszüntetését írja elő, akkor máig nem lenne problémája a magyar iskoláknak, de mivel sok kislétszámú magyar iskola is a listán van, benne néhány zoboralji, így nem volt mit tenni, lépni kellett, elsőként Ladányi küldött egy felhívást a polgármestereknek/az eredményéről semmi hír/, tegnap pedig a Nyitra és Vidéke Célalap elnöke Zilizi Zoltán hívja fel a figyelmet aktuális törekvésükre Zoboralján. Ez utóbbinál néhány éve vezetőcsere volt, ez az első nyilvános közleménye a Célalapnak az új elnök alatt és egyben egyetlen a járási szervezetektől, ez is tanúsítja milyen “szoros kapcsolat” van a közösség és a közéletet irányítók között!(1)
Én régóta nem hiszek sem a durayista Ladányi+Paulisz társaságnak, sem a Rákóczis Nyitra és Vidéke Célalapnak, sem a többi járási szervezetnek, mivel a 15-20 éves „aktuális törekvésüknek” a következménye Zoboralja pusztulása!
10 évvel ezelőtt iskoláink vészhelyzetéről írtam, a jelenlegi helyzetre nem találok megfelelő kifejezést, s mivel ebbe a helyzetbe nem csak a főbűnösök miatt kerültünk, hanem a közösség érdektelensége, nemtörődömsége vagy minek is nevezhető a passzivitásuk, ez is közre játszott, vagyis „vétkesek közt cinkos aki néma“, ezért jó lenne, ha már felébrednétek, ne hagyjátok Zoboralja sorsát továbbra is azok kezében, akik pusztulni hagyták!!!
20-30-40-es korosztály, akiknek vannak–lesznek gyerekeik, ha azt szeretnétek, hogy ne csak a gyerekeitek járjanak magyar iskolába, hanem az unokáitok is, akkor nektek kell kézbe venni Zoboralja megmentésének irányítását, bővebben ITT!

Balkó Gábor
2015. márc. 31.

Bővítve 2015. 4. 2. – (1)