Ad: Csáky: szükség van magyar püspökre

Ad: Csáky: szükség van magyar püspökre

Ad: Csáky: szükség van magyar püspökre

Szerintem nem Csáky Pálnak kellene a szlovákiai magyar katolikus hívek érdekvédelmét felvállalni, mert ennek csak az lehet az eredménye ami megtörtént, a szlovák püspökség politikai indíttatásúnak nevezi követelését és ezzel  befejezve, bár az tény, hogy nincs senki, aki a magyar katolikusok érdekében megszólalna.
De mit oldana meg a magyar püspök, mikor a főnöke valamelyik szlovák bíboros lenne, kit szolgálna, a szlovákiai magyar katolikusokat vagy a szlovák bíboros és a szlovák püspöki kar elvárásai szerint szolgálná a /szlovák/ katolikus egyházat?!
Egy fórumon azt kérdezték: „miért kellene szlovák bíboros legyen a magyar katolikus püspöknek a főnöke ?”
Nem kellene, csak kicsi a valószinűsége annak, hogy a közeljövőben a szlovákiai magyar katolikusok „magyar püspökének” magyar főnöke legyen!
Szlovákiában 8 egyházmegye van, ezek élén megyéspüspökök illetve bíborosok vannak, a legmagasabb szerv a Konferencia biskupov Slovenska – Szlovák Püspöki Kar, szlovák az elnöke. A Szentatya áldását adta a 8 egyházmegyére, ezért magyar egyházmegye egyhamar nem lesz és el sem tudom képzelni, mikor a magyarlakta terület Pozsonytól Ágcsernyőig húzódik.
Nagyon messzi vagyunk attól, hogy magyar egyházmegyénk és magyar megyés püspökünk legyen, hogy roma legyen Szlovákia köztársasági elnöke vagy magyar a szlovák kormány miniszterelnöke. De minek is, hisz mikor a 3 legmagasabb funkció egyike a miénk lehetett, lemondtunk róla, nem kellett a parlament elnöki posztja, az MKP szerint még nem érett meg erre az idő/1998/! Többé ilyen helyzetben nem lesz magyar párt, ez nagyon rossz üzlet volt, ezzel az MKP másodrendű polgárokká minősítette a szlovákiai magyarokat, üzletelés helyett magyar érdekvédőként kellett volna viselkedniük! Mit nyert az MKP a hallgatásával /autonómia, Benes dekrétumok stb./, mit kapott cserébe a parlament elnöki funkcióért?
Selye János Egyetemet!
Nem SJE kellett, hanem oktatási és kulturális autonómia, akkor most nem kellene az MKP elnökének a kisebbségi oktatás garanciájáról értekezni, nem lenne tankönyvvita ésatöbbi!
De vissza a témához, mégha lenne is magyar püspökünk, ez nem oldaná meg a magyar papok hiányát, szerintem ez égetőbb probléma!
És megismétlem, nem Csákynak és az MKP-nak kell a magyar katolikusok érdekében megszólalni(!), bár joga van erre, hisz „pluralista demokráciában” élünk.
De miért nincs a katolikus híveknek érdekvédő szervezete, mert akkor nem Csákynak kellene hergelni a szlovákokat jogos követeléseinkkel?!
Itt van a Pázmáneum Társulás, akik próbálkoznak a magyar katolikusok hitéletét egyengetni, de egyelőre sokak számára ismeretlenek, egy írásom hozott kapcsolatba velük, nagyon elismerően fogadták, de később, mikor véleményt mondtam a szlovákiai magyar közéletről és név szerint megneveztem kiket tartok vétkesnek Zoboralja katasztrófális helyzetéért, vége szakadt a kapcsolatnak!
Nem szabadna engedni, hogy a politika és a(z egyházi) politikusok ugyanúgy megosszák a szlovákiai magyar katolikusokat, mint általában a szlovákiai magyarságot!
A „Nacionalizmus a katolikus egyházban“ írásom hozott össze a Pázmáneum Társulás egyik tagjával, az Új Szó 2008. jún. 27-i számában közölte. A Pázmáneumos Karaffa Attilán keresztül a cikk felkerült a Felvidék.Ma-ra és a mo-i Keresztény Életbe, a BUMM is közölte, A Paraméteren is olvasható volt, de az egyetlen szlovákiai magyar katolikus hetilap, a Remény nem közölte le, pedig szerintem kötelessége lett volna, elutasították, akkor mit is akarunk mi szlovákiai magyar katolikusok?!
Kérjünk sőt követeljünk magyar püspököt, magyar papokat és mindent, amire mint katolikus hívőnek és polgárnak jogunk van, de ezek ne csak populista szólamok legyenek, hanem lássunk eredményeket, ha idehaza nem hallgatnak meg, akkor máshol kell döngetni a kapukat, ezt a komáromi imanapra is értem. Jelenleg ami elérhető, hogy magyar püspökhelyettesek legyenek az egyházmegyékben, tehát a nyitrai Pristač vikáriust magyarnak kell váltani, ha ezt nem tudjuk elérni, akkor következhetnek a további lépések, az említett levelemben írtam az egyetlen megoldásról! De azt is írtam a befejező részben, hogy magyarok távolíttatták el a magyar esperest és így került szlovák pap a falunkba,  sorolhatnám mi mindent követtek el magyarok magyarok ellen.
A szlovák nacionalizmus jelenléte a közéletben és az egyházban elvitathatatlan, de sokkal többet ártunk magunknak mi magyarok!
Balkó Gábor
Kolon, 2009. jan. 8.


CSÁKY: Magyar nyelvű katolikus püspökre lenne szükség

Csáky: Magyar püspök kellene Szlovákiába

Csáky: Magyar püspökre lenne szükség

Csáky „püspökfalatja”

Csáky: szükség van magyar püspökre