Ad: Csáky Pál – A magyar szülők és a Most-Hidas asszimilálódni kívánók figyelmébe

Ad: Csáky Pál – A magyar szülők és a Most-Hidas asszimilálódni kívánók figyelmébe

Ad: Csáky Pál – A magyar szülők és a Most-Hidas asszimilálódni kívánók figyelmébe

Tavaly Kolonban a márc. 15-i ünnepi beszédet Csáky Pál mondta, s olyasféle is elhangzott tőle, hogy zavar van fejekben, ezzel a választási eredményekre utalt, az MKP sikertelenségére. Ünnep lévén nem akartam belemenni a vitába, csak azt mondtam, hogy nem lehet kollektívan elitélni a nem MKP-t választókat. Erre az egyik gímesi barátunk megszólalt, de igen, zavar van a fejekben…Gímesről is eljöttek Csáky Pál és Dunajszky Géza könyvbemutatójára…tehát a gímesi barátunk szerint is zavar van a nem MKP-t választók fejében, Hidas agymosott, hibrid, kollaboráns nemzetáruló mindenki, aki ne maz MKP-t választja, mint ahogy a neten folyik a kollektív gyalázás!!!

Tíz évvel ezelőtt a félévi bizonyítványosztáskor Zsérén mondta Csáky Pál:
„Szeretnénk átfogó képet kapni a zoboraljai helyzetről, az elemzés két-három héten belül megvalósulhatna, és márciusban találkozót hívnánk össze. A kormánytagok, államtitkárok, parlamenti képviselők, valamint az érintett községek polgármesterei és pedagógusai vitatnák meg, mi lehet a zoboralji iskolák számára az optimális megoldás.“
S mi történet ezután?
2003. jún. 2-án a gímesi MKP képviselői is ellene szavaztak az alapiskola magyar részlege önállósulásának, előtte néhány nappal Szigeti Lászlóval tárgyaltak!!!

Ekkor volt zavar a fejekben,  ekkor kellett volna megszólalni a gímesi barátunknak, hogy 1999-től nem lehetett önállósulni, mert az MKP nem támogatta!! Ekkor még 130 körüli diák volt a magyar részlegen, s ha sikerül a különálló magyar igazgatóság, akkor most nem 35 gyerek lenne a magyar részlegen, mert egy különálló magyar igazgatóságú iskola mindenképp életképesebb, mint a közös igazgatóságú szlovák többségű iskola szlovák igazgatóval, csak ezt az MKP nem tudta!!!
Több ITT – A Gímesi Alapiskola magyar részlegének 3. Trianonja!

Csáky Pál írásához, melyet a „magyar szülőknek“ és a NEM MAGYAR SZÜLŐKNEK, a „Most-Hidas asszimilálódni kívánóknak“ címezte!

Ki a magyar szülő? Aki magyarnak vallja magát!
Az utolsó népszámláláskor 458 467-en vallottuk magunkat magyarnak, tehát ide tartoznak a magyar szülők, de akkor kik a Most-Hidas asszimilálódni kívánók?!

Míg nem volt Híd, addig minden rendben volt az asszimilációval?
Nem volt rendben, 2001-ben 47000-es volt a veszteségünk és mi történt utána, semmi, továbbra is nemzetmentő nemzetstratégia nélkül a beíratások előtti „anyanyelvezés“ volt az egyetlen stratégiai elem, ez van máig!!!
És kinek köszönhető a Híd születése, az MKP exfőstartégájának „stratégiája“ nélkül nem jött volna létre?!
A Híd megjelenésével van kire rákenni minden magyar veszteséget, de azért próbáljunk valamicskét objektívabbak lenni, megpróbálom számokban kifejezni, ki mennyiben felelős az asszimilációért:
Híd – 10%.
És kik a többi 90%, az MKP + Pedagógus Szövetség + Szülői Szövetség + Szövetség a Közös Célokért + Cserkészek + Iskolák-Pedagógusok + Egyház-Papság + MÉDIA-újságírók + Közéleti vezetők + Értelmiség…
Mit tett és tesz az asszimiláció ellen a 90%, mert ilyen túlerővel szemben semmi esélye nem lehetne a 10%-nak?!
És mit tesznek az asszimiláció ellen azok az egyének, akik huszon éve a magyarság érdekvédőiként élnek a magyarság megmentéséből, miközben 110000-es a veszteségünk?

Az iskolák rangsorolásához:
Azok a szülők örülhetnek, kiknek ezekbe az iskolákba járnak gyerekeik, magyarként azért én is örülök, hogy vannak magyar iskoláink, melyek színvonalban felveszik a versenyt a többségi nemzet iskoláival, sőt még jobbak is.
De mit bizonyít ez a rangsorolás, hogy a magyar iskolák színvonala általában jobb a szlovákokénál, és „anyanyelvi iskolából miniszter lesz a diákokból“?
Vannak jó iskoláink, kevésbé jó és valószínúleg rosszabb magyar iskoláink is, és már az „anyanyelven a legjobb" kevésnek bizonyul a beíratások előtt, a Vianovás beíratási körutak és a rákóczis csomagok sem segítették a beíratásokat, az ebbéli aktivitásuk saját szervezeteik népszerűsítését szolgálja.
És nem segített a Magyarország kormánya által tavaly meghirdetett óvodák éve sem, bár Répás Zsuzsannáék sikeresnek mondják, de milyen sikerről beszélnek, ha Zoboralján a legtöbb magyarlakta falu óvodájában nincs magyar foglalkozás, még ott sem, melyben 1999-ben hivatalosan engedélyezve lett, s valószínúleg más régiókban is hasonló helyzet lehet!!!
Idén van a kisiskolák éve, mely szerintem hasonló eredménnyel végződik, mint tavaly az óvodák éve.

Balkó Gábor
2013. ápr. 12.
www.zoboralja.sk