Ad: Az MKP országos Szent István-napi ünnepsége Zoboralján

Ad: Az MKP országos Szent István-napi ünnepsége Zoboralján

Ad: Az MKP országos Szent István-napi ünnepsége Zoboralján

Sajnos nem voltam, pedig készültem, de a Jó Isten másképp rendelkezett. Egy ideje elgondolkozok a történéseken, a miérteken. Decemberben például a Teremtő nem akadályozta meg a lemondásomat a karácsonyi koncertek szervezéséről, de a következő 3 hónapban megakadályozta a Feltámadási menet szervezésének átpasszolását, mert senki megbízható személy nem vállalta, így nekem kellett megszervezni a megvalósítását. Ezt úgy értelmezem, hogy a karácsonyi koncertektől sokkal fontosabb Zoboralja iskoláinak a megmaradása, így több idő jut a jövőre már 4-lépcsős „Feltámadási menet Zoboralján a magyar iskolák megmaradásáért” projekt megvalósítására. A másik értelmezésem pedig, hogy a Teremtő azért kényszerített maradni, hogy a szervezés által további tapasztalatokat gyűjtsek, és utána döntsek a feladásról vagy maradásról. És sok új tapasztalattal gazdagodtam, jókkal és rosszakkal egyaránt, de ami a legnagyobb pozitívum volt, hogy az előző évekhez képest bővült a szervezésben érintettek száma, iskolaigazgatók, polgármesterek, vállalkozók, ami reményt ad, hogy mégis a jó és helyes útra navigálhatjuk Zoboralját. Mert a legnagyobb tapasztalat, közösen mindent el tudunk érni, csak akarni kell, ez idáig a „közös akarat” hiányzik, mert centralizált akarat van, MKP akarat!
A MKP Szent István király koloni ünnepségén is gondolkozom, vajon mi volt a célja a Teremtőnek, hogy hozzánk irányította az MKP-t ünnepelni, valószínűleg azért, hogy megszólaljak, mert mostanáig eléggé visszafogott voltam Kolonban, és a megszólalásommal /talán/ sikerül felnyitni a szemeket, kinyitni a füleket, megszűnik a némaság és közösen Zoboralja megmaradása lesz a célja minden itt élő magyarnak.
És akkor lássuk az MKP ünnepségét.
Még a bolsi időkben sem történt meg, hogy a kommunista párt kisajátította a misét saját dicsőségére!!!
Azóta eltelt negyed század, az MKP 18 éve tartja keményen kezében a magyarság sorsának irányítását, és bár Duray „oszd meg és uralkodj“ programjának köszönhetően megszületett a Híd, de nem a Híd kezében vannak a magyarság megmaradásának orgánumai.
A Csemadok, Pedagógus és Szülői Szövetségek és egyéb magyarságunk megmaradását szolgáló szervezetek, intézmények mind az MKP irányítása alatt vannak, ezért sorsunk alakulásáért elsősorban ők a felelősek, tehát Zoboralja sorsáért is!
A koloni MKP kampánybuli csak egy kicsi része az MKP bulizásának Zoboralján, a Csemadok 60 Ladányi kampánybulija volt, még hidas képviselőjelöltek is szerepeltek a kultúrműsorban, lett is botrány! A Generációk Találkozásán alapiskolás diákok lengették az MKP zászlócskákat, az alapiskolák diákjait ütötték MKP-s pionírokká. Az MKP országos szerve pedig lenyúlta Esterházy Jánost, a mártír nevével alapítottak polgári társulást és ők avattak emléktáblát szülőfaluja templomában Nyitraújlakon, amit durva pofátlanságnak tartottam. Öt éve ezt írtam ezzel kapcsolatban:
„…ha Husák élt volna, akkor ő is ott lehetett volna az emléktábla avatók között, ő az, aki halálra ítéltette Esterházyt, az MKP pedig a szülőföldjét!
Amúgy pedig szégyen Zoboralja magyarságára, hogy a rendszerváltás óta nem voltak képesek méltó emlékhelyet létesíteni Esterházy Jánosnak, ez is tanúsítja, milyen rátermett vezetői vannak Zoboraljának!“
http://www.zoboralja.sk/index.php?t=&p=&xp=&MId=&Lev=&Ind=16&MId=&P=index,hu,&Ind=985
Volt egy durvább lenyúlása Esterházy János nevének, az Esterházy keresztút.
Alsóbodokon Esterházy Jánosnak kijár a tisztelet, mert a magyar iskola érdekében személyesen járt a faluban-iskolában, tehát a magyar alapiskola falán kellene emléktáblának hirdetni Esterházy János tiszteletét, nem pedig a Paulisz rancson, magán területen, turistacsalogatónak használni!
A templomunkhoz az MKP-Szüllő Géza kereszt mellett vezet az út, így az ide érkező vendégek közelről megszemlélhették, talán volt, aki mécsest gyújtott, vagy egy szál virágot helyezett el a keresztnél, de a lényeget nem tudják, hogy botrányban született és a magyarság megosztását erősíti, konzerválja – az előző írásaimban a magyarázat.
És valószínű, hogy az ünnepelni érkezők a nagy MKP eufóriában nem vettek észre egy kis kétnyelvű táblácskát, az öreg oltár mellett található, melyről az ide érkező vendégek megtudhatják, hogy 1400-ban Bonifác pápa búcsúhellyé nyilvánította a koloni Szent István király templomot. Ez a táblácska Kolon község magyar és szlovák hívei nevében került a falra, se nem párt, sem pedig a családom örök dicsőségére, hanem a templomunk évszázados egyháztörténelmi eseményének emlékére! Ugyanabban az évben lett megáldva, mint az MKP-Szüllő Géza kereszt felállítva, csak lényegesen különböző cél érdekében született!
Az MKP kampánymiséjén „zsúfolásig” megtelt a koloni templom, másnap, szombaton biztosan kevesebben ünnepeltük Szent István államalkotó királyunk és templomunk védőszentjének ünnepét. Márk atya nem tartott székfoglalót, de prédikációja ugyanúgy tapsot érdemelt volna, mint Menyhárt József beszéde a Makovecz színpadon. Vajon hány koloni MKP tag vett részt a szombati ünnepélyes szentmisén és gyertyás körmeneten, lényegesen kevesebben, ha egyáltalán volt valaki közülük?!
Az idei Szent István király ünnep ismét megható érzésben részesített, csütörtökön a Nemzeti Himnuszunk éneklésénél ismét összeszorult a torkom és könnyek tolultak a szemembe. Ma a vasárnapi szentmisén még erősebb volt a „tolulás”, mert már nem fotóztam, és teljesen átélhettem a mise lelkületét, énekeltünk István király árva népéről, az igaz hitnek plántálójáról, a Szent Jobbkézről, légy oltalmunk és örökös pajzsunk, és a végén a Nemzeti Himnuszt.
Látva a kampányfotókat a koszorúzásról, felötlött bennem a kérdés, tudta-e a jelenlévők közül egy is, hogy épp 10 éve, 2006. aug. 20-án volt felavatva és megáldva Szent István király ember nagyságú fából faragott szobra Csajág és Kolon 15 éves testvérkapcsolatának tiszteletére? A szoboravatón talán egyetlen MKP tag nem volt jelen, mert ők egy héttel előtte szokták ünnepelni Szent Istvánt az MKP-Szüllő Géza keresztjénél és most azok az MKP-sok koszorúzták Szent István király szobrát, akik 10 éve elutasítóan viselkedtek!
Ezek miatt javasoltam Balkó Róbert polgármester úrnak írt levelemben az MKP kampánybuli lemondását, és az MKP-Szüllő Géza botrány és megosztás keresztjének lecserélését magyar-magyar és magyar-szlovák megbékélés keresztjére, nem pedig azért, hogy a szívemben harag van. Mert nem haragszom senkire, csakis a megosztottság megszüntetése érdekében, magyarság féltésből, az unokáink érdekében tettem a javaslatot!
Az MKP ünnepségén jelen volt Magyarország nagykövete, 10 éve a Makovecz amfiteátrum átadásán is jelen volt a nagykövet, de lényegesen más célból jött Kolonba, míg pénteken az MKP-t jött erősíteni, 2006-ban a koloni 56-os bebörtönözötteket méltatta kiállásukért, ezzel beírta nevüket az 1956-os forradalom történelmébe, erre volt felkérve.
Mellesleg, a durayista MKP igyekezett megakadályozni Győrffy Csaba nagykövet érkezését, aki felhívott telefonon, és arra volt kíváncsi, itt lesz-e Ladányi képviselő úr, mondtam nem, Zoboralja szakadékba juttatásáért nem érdemel tiszteletet, ezzel a válaszommal kétségessé tettem az érkezését, de eljött és megtisztelte az „ÖTVENHATOSAINKAT”.
Tehát ennyi a különbség én közöttem és a durayista MKP között, én nem saját és a pártom dicsőségéért cselekszem, hanem a magyarságunkért, a magyar gyerekekért, magyar diákokért, magyar szülőkért, Zoboralja magyarságának a túléléséért!
Menyhárt József elnök beszédében nem fedeztem fel az ígért üzenetét, „…Szent István ünnepén is rámutatunk, milyen lehetőségei vannak a Zoborvidéknek, hogy megtartsa magyarságát.“
Talán óvatosabb volt, mint Csáky Pál 2003-ban Zsérén, aki a féléves bizonyítványosztáskor felvázolta Zoboralja iskolái megmentésének forgatókönyvét, aztán 4 hónap múlva még a gímesi MKP képviselők sem támogatták a szülők kezdeményezését az alapiskola magyar részlegének önállósulására.
De örülök az óvatosságának, ígértekből már teli a padlás.
Biztosan minden MKP tagot, családtagot, havert, MKP szimpatizánst felháborított az írásom, de kérdezem, még hány évet kellene adni az MKP kísérletezéseire, mert az irányításuk alatt 10 éven belül összeomlik az iskolahálózatunk?!
Amíg a durayista MKP-nak, a „hülyeség magyar óvodát kezdeményezni”-t kijelentő nemzetárulónak tapsol Kolon és Zoboralja, addig csak tovább süllyedünk a szakadékba, a teljes beolvadásunkat nagyon közelre hozta a Duray-Halzl-Ladányi-Paulisz-MKP társaság!!!
Nem finomkodom, mert a helyzetünkben nincs helye a finomkodásnak, úgy kell fogalmazni, hogy mindenki megértse, nagy bajban vagyunk és ezért kik a felelősök!!!
Ez lenne a véleményem akkor is, ha a Híd szervezte volna az ünnepséget, mert a párt/ok/ eddig sem segített/ek/, csak megosztott/ak/, és ez lesz továbbra is, tehát csakis pártoktól független közösségnek van esélye a túlélésre! Tudom jól, a pártok nem szüntethetők meg, de olyan rendszert kell kialakítani, mely a megmaradásunkat szolgálja és biztosítja, ez pedig a Zoboraljai Magyarok Autonóm Közössége!
ÉBREDJ ZOBORALJA!!!

Balkó Gábor, Kolon, 2016. aug. 21.

http://felvidek.ma/2016/08/az-mkp-orszagos-szent-istvan-napi-unnepsege-zoboraljan/
http://www.hirek.sk/itthon/20160820105232/Menyhart-Jozsef-Kapaszkodjunk-egymasba-es-higgyunk.html

Menyhárt József: Kapaszkodjunk egymásba és higgyünk!

A Magyar Közösség Pártja elnökének beszéde a zoboraljai Kolonban, ahol Szent István királyra emlékeztek


Nyílt levél Menyhárt Józsefnek

Balkó Gábor

Nyílt levél az MKP országos elnökének, Menyhárt Józsefnek Tisztelt Menyhárt József elnök úr! Ígértem, hogy nyílt levélben ismertetem nem tetszésemet az MKP koloni kampánybulijával kapcsolatban,…


Facebook: Nyílt levél az MKP országos elnökének, Menyhárt Józsefnek

A koloni Szent István király búcsút kampánycélra használja az MKP!

Balkó Gábor

A koloni Szent István király búcsút kampánycélra használja az MKP! Mikor múlt héten aug. 3-án először láttam a facebookon az MKP fotóját a koloni Szent István-napi ünnepségről, kiütötte belőlem a…