A Kuciak gyilkosság utáni kormányválság és mi magyarok

A Kuciak gyilkosság utáni kormányválság és mi magyarok

A Kuciak gyilkosság utáni kormányválság és mi magyarok

A gyilkosságok után, a tüntetések előtt és utána is többször javasoltam a Hídnak a kilépést, hogy ezzel megmenthetik a pártot és elégtételt szolgálnak azoknak a választóiknak, akik épp Fico nyugdíjaztatását várták tőlük 2016-ban.
De a taktikázást, késleltetést látva kibővítettem, néhányuknak üzenetben, hogy ha mégis maradnak Fico szekerén, és ezt másodszor is lenyeljem, és még őket válasszam, nálam az ára az Oktatási és Kulturális Autonómia beterjesztése a kisebbségek részére a parlamentbe. Mert csakis ilyen komoly követeléssel tudja megtartani a magyar választóit, a szlovákok elvesztésével nem foglalkozom, nem tudom megítélni a veszteségeket, a közvélemény kutatások megteszik és majd a választások.
Szlovákiának semmilyen kára nem lenne az OKA alkotmány törvénybe iktatásából, csak annyi változna, hogy nem a kormány, parlament és állami hivatalnokok kezében lenne a kisebbségek sorsa, hanem ők maguk döntenének, saját szakértőik, szakembereik, hogyan és mire használják a költségvetésüket, melynek nagyságát az alkotmány garantálná. Az alkotmánytörvény elfogadásával megerősítenék, hogy valóban demokratikus ország vagyunk.
Ha a Fico kormány nem hajlandó az OKA beterjesztésére, akkor ki kell lépni, nálam ennyi.
De az OKA beterjesztésének másik lényeges vetülete is van!
Ha a törvénytervezet bekerül a parlamentbe, ezzel a kormány teljesíti a Híd magyar érdekeltségű törvényjavaslatát, a Híd pedig egy nagyon lényeges lépést tesz a magyarság és kisebbségek érdekében.
De mivel nem sima törvény kell, hanem alkotmányba iktatás, mert az OKA-nak teljesen függetlennek kell lenni a parlamenttől és kormánytól, hogy a szlovák kormány és parlament ne packázhasson a kisebbségekkel, minden választási ciklusban más-más.
Az alkotmány garantálja az OKA működését és meghatározza a költségvetésben a működéséhez szükséges részt az állami kasszából, de ehhez 90 szavazat szükséges, tehát az ellenzék is, és ekkor mutatkozna meg az “ellenzék magyarszeretete”, hogy valóban milyen őszinte volt például Matovič dörgölődzése az MKP-hoz!
Az OKA-val kapcsolatban többször említettem a Kisebbségek Minisztériumát, de ennek valószínű még kisebb esélye van az autonómiára-függetlenségre, mint az OKA-nak, hisz minisztériumként a kormány jogot tartana rá, ezért a KM helyett “A Kisebbségek Oktatási és Kulturális Autonómiájának Intézménye” lehetne!
Én ebben látom a Híd esélyét a magyar választóinak megtartására.
S miért tartom fontosnak a Híd létezését?
Mert a szlovák-magyar békés együttélés pártja, független Budapesttől, hisz épp ez a bűne, mert nem hajlandó alárendelt szolga szerepre, Szlovákia magyarságának ilyen pártra mindenképp szüksége van, mert egyelőre még jó ideig az életünket Pozsonyból irányítják, nem Budapestről.
Bár a magyarság megmaradására, az asszimiláció megfékezésére a Hídnak úgy 10% befolyása lehet, mert a magyar érdekvédő szervezetek, Csemadok, Pedagógus és Szülői Szövetség, a Duray által szabályellenesen megkaparintott SZAKC birodalom stb., mind az MKP fennhatósága alá tartoznak, és a forintfüggőségük miatt lényegében a Fidesz kormánytól függnek.

A jövőt illetően pedig minimalizálni kell a pártok befolyását a magyarságunk megmaradására, mert a pártok eleve megosztják a közösséget, és náluk elsődleges a párt és politikus érdek, ezért kell a dominanciájukat jóval 50% alá szorítani.
Külön kell választani a települések-lakosság érdekvédelmét, ez a pártok feladata a parlamenteken keresztül, a magyarság megmaradását pedig egy Legfelsőbb Szervnek kell irányítani, melyben a civileké a főszerep, szülők, óvodák, iskolák, pedagógusok, érdekvédő szervezetek, de ezeknek először függetlenedni kell, az MKP szatellitjeiként nem működhetnek.
Ezt a javaslatomat azzal szoktam befejezni, hogy UTÓPIA, mert a pártok sose mondanak le a dominanciájukról, de főleg Orbán nem mond le a befolyásáról, így a forintfüggőség a legnagyobb akadály, ezért sose jön létre a megmaradást garantáló Szlovákiai Magyarok Legfelsőbb Szerve.
Zoboralja asszimilációs példa, hamarosan teljesen leégnek az iskoláink, de nem kértek a Zoboralji Magyarok Autonóm Közössége projektből, melynek fő célja a gyerekszaporulat megduplázása differenciált gyerektámogatással születéstől az iskolák, egyetemek befejezéséig, szakmák, diplomák megszerzéséig, s melynek további feladata lenne hosszútávon az önfenntartó Zoboralja megteremtése!
Szlovákia magyarsága pedig Zoboralja útját járja, a jelenlegi út sajnos a történelem süllyesztőjébe vezet!

Balkó Gábor
Kolon, 2018. márc. 17.
Módosítva 13:00

Paraméter blog
Facebook – zoboralja.sk
Facebook-Balkó Gábor