A koloni Szent István király búcsút kampánycélra használja az MKP!

A koloni Szent István király búcsút kampánycélra használja az MKP!

Mikor múlt héten aug. 3-án először láttam a facebookon az MKP fotóját a koloni Szent István-napi ünnepségről, kiütötte belőlem a levegőt, csak ezt tudtam magamból kipréselni:
Na nem? A koloni Szent István búcsún MKP kampány, ez csak vicc lehet???!!!
Ezt követően váltottunk néhány el.levelet Balkó Róbert polgármester úrral, lényegesen eltér a véleményünk, szerinte teljesen legitim „igénye” a pártnak, polg.társulásnak, szervezetnek, hogy láttassa magát, ebben egyetértek, csak nem egyházi ünnepre rátelepedni.
Az első reakciómat folytatva, sajnos nem vicc, az MKP Kolonban aug. 19-én, pénteken valóban Szent István-napi ünnepséget rendez, Menyhárt József elnök facebook oldalán olvasható hívó szava: „Ünnepelje együtt a magyar közösség Szent István királyt! Augusztus 19-én mindenkit sok szeretettel várunk Kolonba…“! Aug. 10-én egy rövid bejegyzéssel fejeztem ki nemtetszésemet az elnök úr invitálására:
„Zoboralja és iskolái az MKP parazitáknak köszönhetően a szakadékban, és ezek kampány célra lenyúlják templomunk védőszentjének az ünnepét!!! Erre a pofátlanságra készülök külön írásban reagálni és Menyhárt József elnöknek nyílt levélben írni.
Készülök írni, de az is lehet, lemondok róla, ami a feladást jelenti, vagyis feladom a hitemet Zoboralja megmaradásában, mert ha a magyar közösségnek mindegy, hogy a megélhetési magyarok teljes pusztulásba juttatják a szülőföldünket, és Kolonban az egyházi ünnepünket, az államalapító királyunk ünnepét MKP propaganda célra használják, akkor én és még egy páran hiába próbálunk tenni Zoboralja megmaradásáért!!!“

És csatoltam a facebook által felkínált 3 éves emlékemet:
https://www.facebook.com/balko.gabor.7/posts/10208584779954651?hc_location=ufi
Eltelt 10 nap, amikor tudomást szereztem az MKP akciójáról, írjak, ne írjak, végül ma az írás mellett döntöttem, az MKP-nak marad nem egész 1 hete arra, hogy ne csak az MKP ünnepeljen, hanem valóban a magyar közösség ünnepe legyen a Szent István király koloni búcsúja.
Az utolsó választáson az MKP 19,95%-ot szerzett, a Híd 33,33%-ot, Kotleba pedig 4,76%-ot!
Tehát mint Menyhárt József elnökkel röviden tudattam /bővebben majd nyílt levélben/, az MKP-s demonstrációt pofátlanságnak tartom, nem finomkodom, mert azok után, amit az MKP kivégzett Zoboraljával, nem érdemelnek tapintatot, esetleg valaki elmagyarázza, milyen érdemei vannak az MKP-nak, hogy ilyen tiszteletben részesül?!
Mert az az MKP rendez ünnepséget a koloni Szent István búcsún, akik 2002-ben alávaló gazemberséggel csak azért rúgtak bele majd félszáz koloni magyarba, hogy Duray üdvöskéje Ladányi Lajos beüljön a szlovák parlamentbe és teljhatalmú ura legyen Zoboraljának. És ez a megélhetési elszórványosító szakértő jön Kolonba Szent Istvánt ünnepelni, megáll az ész!
2002. február 11-én Duray Miklós rendezésében megszüntették a koloni MKP alapszervezetet, mert másképp nem tudták eltávolítani az elnökét, az egyedüli kizárására nem kaptak engedélyt, belső puccsra nem sikerült megvásárolni a tagságot, ezért aljas módon beléjük rúgtak. A „cserék” tisztességesen is MKP tagok lehettek, elég volt leadni a jelentkezési kérvényt a helyi MKP-nál, de nem ezt az utat választották!
Zoboralja és iskolái az MKP-s parazitáknak köszönhetően a szakadékban (akinek nem inge, ne vegye magára), és ezek kampány-propaganda célra lenyúlják templomunk védőszentjének az ünnepét!!!
Pék Lászlónak írt nyílt levelemben bővebben:

Üzenet Pék László Úrnak!

Ha a Híd jönne Kolonba, rájuk is ez lenne a véleményem, hisz Bugár hozta a hírt a kirúgásunkról, és hagyta ezt a gazemberséget szőnyeg alá söpörni, majd jövőre ők jelentkeznek, vagy majd ha kisebbségbe kerülünk 2021 után a Matica és Kotlebáék fognak ünnepelni, mert az MKP példát mutat!
Az egyházi ünnepeket-rendezvényeket-szenteket nem szabad pártpolitikai célra felhasználni, se egyén, se civil szervezet, se párt ne sajátítsa ki Szent István királyt, ennyi, se több, se kevesebb, még ha pénteken is van, vagy csütörtökön lenne, a templomunk védőszentjének ünnepi hetében történik!
A pártok megosztják a közösséget és egy haldokló közösségnek nem megosztásra van szüksége, hogy minél előbb kimúljon, hanem a közösség összekovácsolására, hogy erősödjön, mert egységben az erő, nem pedig a Duray-féle oszd meg és uralkodj program szerinti megosztásban!

10-14 év óta már leülepedett a durayista MKP-s hengerlés okozta szenny, és most ismét felkavarják!
És véletlen egybeesés, hogy épp idén van 10 éves évfordulója az „MKP-Szüllő Géza” Szent István kereszt állításának?!
Mely szintén botrányos módon született, Kondé esperes ellenezte a vele nem egyeztetett keresztállítást, ennek ellenére felállították, s mivel nem volt hajlandó megáldani, ezért kellett távoznia Kolonból. Nyugdíjba vonult, de nem önszántából, mint ahogy a durayista MKP állította, hanem a nyitrai püspök küldte nyugdíjba a koloni csere MKP-sok akaratából, a püspöki vizitáción ezt személyesen a püspök árulta el.
Ha a helyi MKP a koloni magyarok érdekeit tartja elsődlegesnek és az utódainknak élhető magyar jövőt szán, akkor lemondja az MKP-s Szent István ünnepséget!
Mert nagy valószínűséggel 5 év múlva fordul a kocka, kisebbségbe kerülünk, néhány választás és az önkormányzatban szintén, s hogy ez minél később következzen be, ahhoz minden magyar szavazatra szüksége lesz a koloni magyaroknak, a beharangozott búcsúi MKP kampány-propagandás Szent István ünnepség pedig a koloni magyar közösség megosztását erősíti!
Ha a helyi MKP valóban a koloni magyarságért van, és ünnepelni akar, tessék lecserélni az MKP-t és a Szüllő Géza Polgári Társulást dicsőítő Szent István keresztet, hiszen Szüllő Gézának semmi köze nem volt se Kolonhoz, se Zoboraljához, a Szüllő Gézások vigyék a keresztjüket Néverre/Neverice/, szintén Szent István király a templomuk védőszentje, ott nem osztják meg vele a magyarságot. Helyébe botrányoktól mentes új keresztet állítsatok, a szlovák-magyar és magyar-magyar megbékélés keresztjét, de nem az MKP, hanem Kolon község magyar és szlovák hívei! A kétnyelvű felirat pedig Imre fiának egyik intelmét hirdesse, „Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő“. A megbékélés keresztje biztosan tovább éltetné az utódokban a reményt a megmaradásban, mert az összetartást erősítené, nem pedig a megosztást, mint a botrányban született kereszt.
Az „MKP-Szüllő Géza” kereszt megbékélés keresztjére cserélésével megkímélnétek az utódainkat egy további lelki traumától, mert nagy a valószínűsége, hogy a kotlebafélék ledöntik az MKP-Szüllő Géza keresztet.
Erre miből következtetek?!
Épp 3 éve történt, hogy a koloni vendéglőben egy „szlovák hazafi“ letépte a magyar zászlót a focisták táblájáról és begyújtotta, vagy elégette, a részleteket nem ismerem, ekkor volt alkalma az MKP-nak láttatni magát, de csak én írtam véleményt a község facebook oldalára szlovákul is. Itt a magyar változat: http://www.zoboralja.sk/index.php?t=&p=&xp=&MId=&Lev=&Ind=16&MId=&P=index,hu,&Ind=1465

S bár az „MKP-Szüllő Géza” keresztet Markovič plébános később megáldotta, mert nem ismerte a keresztállítás valós körülményeit/itt a földön még a pápát is meg lehet vezetni/, szerintem a botrányban született kereszt megáldása fenn az égben érvénytelen. És ha az egyház/esperes/ ellen elkövetett bűnötöket nem akarjátok magatokkal vinni az „örök életbe”, akkor megkövetitek Kondé esperest és őt hívjátok megáldani a „megbékélés” keresztjét. Igyekeznetek kell, mert koránál fogva már kevés ideje van, és a Kolonban eltöltött utolsó éveiben az MKP hívek támadásainak köszönhetően az egészsége is jócskán megromlott/3 infarktus/, nem hogy majd Szent Péter nem nyit kaput nektek.
A megbékélés ünneplésének előkészítésére, a kereszt cseréjére 6 nap bőven elég.
S még egy észrevétel a koloni magyar szimbólumokhoz, 2003-ban az önkormányzat Sándor János/+83/ és további helyi magyarok kezdeményezésére kopjafát állított községünk első írásos emlékének 890. évfordulója alkalmából az Aradi vértanúk emlékére a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulójának évében a kultúrház előtt, tehát hármas megemlékezés volt, ezt követően a március 15-i és az Aradi vértanúkra a megemlékezések a kopjafa koszorúzásával zárultak. Területrendezés miatt a községi hivatal a kopjafát eltávolította, azóta nincs kopjafa, mert állítólag szerintetek a kopjafaállításra az akkori önkormányzat nem fogadott el határozatot. Arra most nem térek ki, mi mindenre nem volt önkormányzati határozat!
Végezetül azok részére, akik olvasva írásomat a felháborodásukban nem vették volna észre, az írásom nem saját dicsőségemre született, se funkciók szerzésére, sem egyéb haszonszerzési célból, csakis az utódainkért írtam, ezt teszem 1997 óta, sikertelenül!

Balkó Gábor
Kolon, 2016. aug. 13.