45 éves a nyitrai magyar pedagógusképzés

45 éves a nyitrai magyar pedagógusképzés

Tagozati helyett kari képzés az egyetemen

„Bár a 45. évforduló nem kerek jubileum, mérföldkövet jelent az intézményünk életében, mivel egy korszakot zár le – közölte lapunkkal László Béla dékán. – Eddig tagozati modellben képeztük a magyar pedagógusokat, ezentúl egy újabb, magasabb szerkezeti struktúrában, kari szinten folytatjuk a képzést. Véletlen egybeesés, hogy az európai felsőoktatás átszervezése is éppen most kezdődött el. Az egyes rendszerek harmonizációját célzó bolognai folyamat célkitűzései alapján az egyetemeknek át kell állniuk a jelenleg intézményi szinten elválasztott, úgynevezett duális felsőoktatásról a lineárisra, vagyis a háromlépcsős rendszerre, mely a felsőfokú alap- és mester-, valamint a doktorandusképzést foglalja magában.”

László Béla elmondta, az évforduló kapcsán három kiadványban szeretnének megemlékezni a nyitrai magyar nyelvű pedagógusképzés elmúlt negyvenöt évéről: „Külön kötetben jelentetnénk meg az eddig végzett hallgatók, valamint az intézmény volt és jelenlegi oktatóinak teljes névsorát. A harmadik kötet a tervek szerint visszaemlékezéseket és szakmai elemzéseket tartalmazna.”

A kar hallgatóinak száma tavaly mintegy 300, idén pedig 350 fős gyarapodást mutat, így mára ezernél is több diák folytatja tanulmányait az intézményben. A nem tanító- és tanárképző programokat látogató, nappali tagozatos hallgatók száma eléri a kétszázat. A levelező tagozatos diákok összlétszáma mintegy háromszáz.

Az ünnepi megemlékezés a kar tanárainak és diákjainak zenei és irodalmi estjével, valamint a nyolcvanas évek derekán nyitrai egyetemistákból alakult Ghymes együttes jótékonysági koncertjével zárult. (-cz-e)

ÚJ SZÓ-TUDÓSĺTÁS , 2005. nov. 10.