25 éves a Zsérei ZSIBRICE Hagyományőrző Csoport

25 éves a Zsérei ZSIBRICE Hagyományőrző Csoport

Varga Szilvia fotói ITT

Zsibrice Hagyományőrző Csoport

Fotógaléria – 25 éves a Zsérei ZSIBRICE Hagyományőrző Csoport
A Zsérei ZSIBRICE Hagyományőrző Csoport 25 éve dióhéjban

Tisztelt Közönség, Kedves Vendégeink!

Huszonöt éves a Zsérei Zsibrice Hagyományőrző Csoport

Husznöt év, negyed évszázad a hagyományok megőrzése területén nem is tűnik nagy időnek, ha abból indulok ki, hogy a népszokások évszázadok alatt alakultak ki és évszázadokig éltek, generációkon át apáról fiúra szállva hirdették egy közösség életfelfogását, érzéseit, mindennapi örömeit, bánatait.Tették mindezt dalaikon, táncaikon, szokásaikon keresztül. Viszont 25 év egy ember, egy csoport életében már nem kis idő. Mai rohanó világunkban a hagyományok, őseink szokásai nagyon hamar feledésbe merülnek. Elvesznek az évszázadok alatt összegyűlt értékek, ha nem figyelünk oda,  ha nincsenek olyan lelkes emberek, akik fáradságot, időt nem sajnálva viszik tovább őseik örökségét, kultúráját. Ezeket az embereket és ezt a hagyományvilágot gyűltünk össze itt ma megünnepelni
Szeretettel üdvözlök körünkben minden tisztelt jelenlévőt, külön köszöntöm kedves vendégeinket:
– Zdenka Smrečkovát és Varga Szilviát – Nyitra megye művelődési központjának  munkatársait
– Simek Viktort, aki elsőként vitte színpadra szokásainkat
– Maga Ferencet, hagyományőrző csoportunk alapító tagját és egykori vezetőjét
– a csoport volt tagjait
– Zsebi Józsefet, községünk polgármesterét és az önkormányzat jelenlévő tagjait

       Községünk népzenéje, népdalai Bartóknak és Kodálynak köszönhetően az egyetemes magyar kultúra részévé váltak. Az éneklés szeretete, a hagyományok tisztelete motiválta még a 70-es évek elején lakosaink egy részét arra, hogy Simek Viktor vezetésével énekkart alapítsanak. Ők voltak azok, akik először vitték színpadra a zsérei lakodalmast és a sárdózást. Az ő nevükhöz kötődik az 1977-ben készült Tv-felvétel a zsérei sárdózásról, ami az egyedüli még élő népszokásunk a mai napig is. Ebben már segédkezett Maga Ferenc is, aki aztán 1986-ban gyűjtései alapján színre vitte a legénybíró-választást.
       1987-ben  a Zsibrice Hagyományőrző Csoport meghívást kapott a Zselízi Országos Népművészeti Fesztiválra. Ettől az időponttól számítjuk a mai is működő  csoport megalakulását. Ekkor a csoport vezetője Maga Ferenc volt,a 90-es évek második felétől a  vezetést Gál Janka vette át, majd 2000-től Bencz Ilona.
Maga Ferenc feldolgozásában  a lakodalmason, a sárdózáson és a legénybíró-választáson kívül bemutattuk a tollfosztást, a legénycíhelést és a Szent Iván-napi tűzugrást is. Bencz Ilona vezetése alatt  repertoárunk a bokrétavarrás, a dunnavivés és az aratás szokásának bemutatásával bővült. Képesek vagyunk egész estét betöltő műsort is előadni.  A hazai fellépések mellett  gyakran szerepeltünk külföldön, több éven keresztül résztvevői voltunk a budapesti és bécsi  Szent István- napi rendezvénysorozatoknak.. A csehországi Ostraván élő magyarok meghívásának is eleget tettünk.
Külföldi útjaink közül azonban a legemlékezetesebb a romániai Mákófalván eltöltött 3 nap volt, a legbüszkébbek pedig  a 2007-es Strassburg-i fellépésre vagyunk, amikor az EU Parlamentben mutathattuk be népviseletünket, népdalainkat, népzenénket és táncainkat
       Csoportunkról több TV-felvétel is készült. A hazai STV magyar adásán kívül a magyarországi Duna TV is többször felvette megelevenített szokásainkat.
Engedjék meg, hogy az alábbiakban bemutassam csoportunk tevékenységét az elmúlt 5 évben, tehát a  20.évfordulónk óta, amit szintén itt, községünk kultúrtermében ünnepeltünk meg.
2008-ban A tavaszi szél vizet áraszt országos népzenei versenyen a csoport tagjaiból alakult női éneklőcsoport arany fokozatot ért el. Ebben az évben készült el a zsérei lakodalmast bemutató DVD-nk is, melynek keresztapja Agócs Gergely lett.
2008-ban 12 fellépést tudhattunk magunk mögött.
A következő évben 13-szor álltunk színpadra. Ezek közül a legkiemelkedőbbek a bábolnai és a bösztörpusztai fellépéseink voltak, valamint az ásványrárói pávakör jubileumi ünnepsége. Az ásványráróikkal már több éve ápoljuk a kapcsolatot, a két csoport tagjai között személyes barátságok is születtek.
2010 februárjában  a bp-i Polgárok Házából érkezett felkérés községünk népviseletének és népi eszközeinek bemutatására. A kiállítás megnyitójáról, mely a csoport közreműködésével történt szintén beszámolt a Duna televízió híradója. Ekkor érkezett a felkérés a közszolgálati TV Ma reggel cimű műsorától , ahol két tagunk egyenes adásban szerepelt.
A zoboralji falvak hagyományőrzőit összefogó Párta folklórcsoport felújította lakodalmasát a gombaszögi folklórfesztivál apropóján ahol a 4 menyasszony közül az egyik a  zsérei volt. Ebben az évben jártunk Rábaszentmiklóson is, ezt a látogatásunkat viszonozza az ottani tánccsoport mai rendezvényünkön. Összesen 16 fellépésünk volt ebben az évben.
2011-ben 15 fellépésünk volt többek között Bánhidán, Tatán, Budapesten és a Nyitrai színházban.
Az idén mostanáig már 17 fellépést tudunk magunk mögött, amiből  a kürti borfesztiválon való részvételünket említeném meg, illetve a hazai májfaállítást, melynek társszervezői voltunk. Októberben a Duna TV Hazajáró című műsorának stábja  két Kodály által községünkben gyűjtött dal eléneklésére kért fel bennünket.
       A csoport tagjainak tevékenysége nem merül ki a színpadi szerepléssel. Folyamatosan törekszünk  felkutatni  azokat a népdalokat, melyeket már csak az idősebbek ismernek, és igyekeznek azokat másoknak is megtanítani. A csoport jelenlegi vezetőjének, Bencz Ilonának nagy szerepe van ebben.
Az eltelt 25 év alatt a csoport összeállítása természetesen változott, többen elmentek, új tagok jöttek, fiatalodott a csoport. Ami állandóan velünk maradt, az a lelkesedés, a közös munka, a fellépések öröme. Merem állítani a csoport mára  egy nagy családdá nőtte ki magát, hiszen nemcsak a próbákon, a fellépéseken vagyunk együtt, hanem a magánéletben is segítjük egymást, közös programokat  szervezünk.
Ünnepeljünk hát együtt, ünnepeljük kultúránkat, legyünk büszkék őseinkre, akiknek köszönhető, hogy Zsére fogalom lett a magyar népi kultúrával foglalkozók számára, ünnepeljük azokat a lelkes embereket, akik nem hagyták és nem hagyják elpusztulni apáik örökségét, akikben még él anyanyelvük, kultúrájuk szeretete.

Zsérei ZSIBRICE HCS