Szekció: Feltámadási menet 2011 - Nyitra - szentmise

2011 május 16.

szentáldozás