Gímes község 220 000 Euróból /6,6 millió korona/ felújította a Forgách kastély egyik szárnyát, – az összeg 80%-a EU pályázat, 15% állami költségvetés, 5% pedig községi önrész.
Ebben a felújított részben kapott helyet a Forgách Múzeum, melynek ünnepélyes megnyitója 2009.10.24-én volt. A meghívottakon kívül nagyon sok volt az érdeklődő, nem is fért be mindenki a nagyterembe, apródok korabeli ruhákban őrízték a bajáratot és az ajtókat, a Surányi Művészeti Alapiskola tanárai szolgálták a zenét.
Először Púchovszky László polgármester köszöntötte a vendégeket és minden érdeklődőt, majd Miroslav Eliáš surányi muzeológus beszélt a Forgách nemzetségről, ismertette a múzeumban látható anyagot.
Milan Belica Nyitra megye elnöke Forgách Ádámot ill. a nagy-vezekényi csatát említette, mely győztes ütközet nem csak a régió, hanem Európa részére is nagy jelentőséggel bírt.
Kiss Imre, a Szentkorona Társaság nevében régi vár-alaprajzokat hozott ajándékul a múzeumnak, majd Vladimír Forgáč, a Forgach de Ghymes Polgári Társulás alapító tagja üdvözölte a jelenlévőket.
A szalagot Milan Belica főispán és Púchovszky László polgármester vágták át, ezzel megnyílt a Forgách nemzetség múzeuma.
Először egy összekötő folyosóba lépünk, itt időleges kiállításokat terveznek, aztán következik a néprajzi „tiszta szoba“, a következő két helyiség a Forgách nemzetségé.
Irigylésre méltó, büszkék lehetnek a gímesiek, de nem csak ők, a régió büszkélkedhet, hiszen majd hét évszázad történelme van jelen ebben a múzeumban.

BG

Mórincások, hol voltatok eddig?
Csak gratulálni lehet minden szereplőnek és a szervezőknek, de elsősorban a lelkes nagykéri csapatnak, a közönség minden műsorszámukat vastapssal köszönte meg.
Minden magyarlakta településen vannak magyar kulturális rendezvények, többnyire falunap, történelmi és egyházi ünnepek alkalmából, a nagykériek műsora ezektől lényegesen eltér, az előadásukat egy bizonyos cél érdekében állították össze, amit a műsoruk címe is tanúsít!
És egy másik lényeges dolog, az utánpótlás, erről sem feledkeznek meg Nagykéren,  hagyományőrzés utánpótlás nélkül halálra van ítélve!
BG