Keresztút Márk atya és a bérmálkozók Árnyékszínháza előadásában

A bérmálkozók Márk atya irányításával új színjátszó módszerrel járták végig a Keresztút 14 állomását. Márk atya bemondta az állomásokat a 3 bérmálkozó kislány pedig szlovákul és magyarul felolvasták az elmélkedéseket. Halk zene mellett a színpadon néhány árnyékképben felelevenítették Jézus útját az elítélésétől a sírba tételélig.
Emlékezetes és hatásos előadás volt, közel hozták nekünk Jézust, hogy a a húsvéti ünnepeket együtt töltsük a Megváltónkkal.
Dícséretet érdemelnek az előadás kiötlői és a bemutatóban résztvevő bérmálkozók!

BG

Az asszonyok és lányok az ablaküvegek cseréje után először kitakarítottak a templomban majd másodízben elkészítették a termények bemutatóját, a főoltár előtt kenyér, kosarakban gyümölcs zöldség, sőt gyógynövény is került a kompozícióba, melyet Márk atya a szentmise kezdetén áldott meg.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult e hagyományteremtő egyházi esemény megvalósulásához.

BdG

A koloni Szent István király templomban harmadik alkalommal került sor a termények megáldására. A mise kezdetén Márk atya megdícsérte a tervezőket és kivitelezőket a csodás termény bemutatóért, és megköszönte mindenkinek, aki hozzájárult a már hagyományossá vált egyházi esemény megvalósulásához… BdG Termények megáldása – Facebook fotóalbum 2013 2014

Felvidék.Ma: Utad, Jézus veled járjuk… keresztúti ájtatosság Kolonban “A Zoboralja hagyományőrzői és a vidék hívői harmadik alkalommal gyűltek össze a koloni keresztút tövében, hogy nagyböjt első vasárnapján felidézzék Jézus keresztútjának szenvedéseit Ďurás Márk atya, koloni plébános vezetésével.” Hírek.sk: Koloni keresztút – imával a közösségért “A zoboraljai hívek lelki megújulásáért és egységéért imádkoztak nagyböjt első vasárnapján

Sok évtized után Márk atya vezetésével elindult egy kis zarándokcsapat a “szőlőhegyen” keresztül a pogrányi Jézus Szíve búcsúra. A zarándokok főleg a Mária Légió koloni tagjai, énekkel kezdték, imával folytatták. -A fotók a zarándokút elejéről vannak, útközben továbbiak, férfiak is csatlakoztak, úgy hogy megduplázódott a zarándokok száma. “Zoboralján legrégebbi a pogrányi Jézus szíve búcsú, 1931-től

Hétfő: Az esti szentmisét a Boldogasszony Anyánk régi nagy pátrónánk énekkel zárult, utána következett Márka atya érdekes előadása Pál apostol rómaiakhoz írt leveléről…fotógaléria alul Kedd: a nyitrai zarándoklat a Kálváriára, a Nagyboldogasszony ünnepi szentmisén való részvétel. Nagyboldogasszony Főünnep – Nyitra-Kálvária – 2017 Csütörtök: Márk atya reggel 8 órától délután 5-ig a Szent István erekélyével bejárta

Márk atya, Kolon és Csitár plébánosa celebrálta a hagyományos Nagyboldogasszony ünnepi szentmisét, gímesi és koloni ministránsokkal, illetve Licsko Bálint pogrányi esperes és Zeman István nagycétényi főszervező segítettek az áldoztatásban. Főleg az idősebb korosztályok telítették meg a Szűz Mária Mennybemenetele templomot a Kálvárián, és nem csak Zoboraljáról érkeztek zarándokok. A gímesi Varga Imre pedagógus volt a

Deo Gratias! Istennek legyen hála, ez volt az idei termény bemutató jelszava, melyet Márk atya a szentmise elején megáldott. Az asszonyok, lányok, Mária Légiósok ismét egy mutatós kiállítást állítottak össze, az előző évek fotóit nézve nincs hiány kreativitásban, a képek alapján az idei volt a leghidegebb nap, az őszi kabátot télire lehetett cserélni és esernyőt