Szekció: Vélemény

Vélemény2005 május 6.

Beneš dekrétumok – www.ujszo.com Štefan Šutaj professzor, a Szlovák-Magyar Történész Bizottság elnöke a Beneši dekrétumokról.1. rész2. rész

1 10 11 12